Logo de la Universdad de Valencia Logo Departamento de Estructura Económica Logo del portal

Atenció al públic de la Secretaria del Departament per COVID-19

  • 17 enero de 2022
ATENCIÓ AL PÚBLIC = Electrònica, Telefònica i Presencial

Davant la situació excepcional i d'incertesa que travessem, el Departament d’Estructura Econòmica (Economia Aplicada II) tindrà atenció al públic de caràcter presencials fins al 11 de febrer segons allò establert a la instrucció IUV 1-2022, canviant la manera de relacionar-nos.

Per fer servir l’atenció electrònica de manera personalitzada, podeu dirigir-vos en funció de la vostra consulta a les següents adreces electròniques:

Investigació: Pilar.Royo@uv.es

Docència:  Jaime.Ortiza@uv.es

Comptabilitat: Jose.Juanes@uv.es

General: dep.estructura.economica@uv.es

 

Els estudiants, es dirigiran en primer lloc directament al seus professors. Des de la Secretaria del Departament només s'atendran les consultes remeses a través del correu @alumni.uv.es

Des d'ací resoldrem els vostres dubtes i inquietuds de la forma més ràpida, directa i eficient

 

L’atenció telefònica 963828349 (al PDI en modalitat presencial) sols dins de l’horari de la Secretaria:

Aquet horari presencial està oferint-se des de l’18  de gener  i continuarà fins al 11 de febrer,  encara que la seua vigència  es mantindrà de manera paral·lela a les normes de la conselleria de Sanitat Universal i Salut Púbica, les seues possibles pròrrogues o aquelles altres disposicions que la substituïsquen, modifiquen o complementen..

 

Aplicant l'adenda a la Circular de Gerència 13/2020 de presència mínima, del 30 d'octubre 

L'horari mínim:

de 9 a 14 h. matí amb la presencia de dues personas de dilluns a divendres

de 15:30 a 17:30 h. vesprada,  amb una persona de dilluns a dimecres .

 Aquest horari podria ampliar-se per necessitats del Servei.

Per la finestra d’atenció al públic, s’atendrà també al PDI dins de l’horari presencial establert, per lliurar la correspondència, signar actes d’avaluació o documents comptables o qualsevol altra gestió administrativa.

 

Tràmits que es poden realitzar electrònicament:

Entreu http://entreu.uv.es/uvEntreuWeb/

Secretaria Virtual https://secvirtual.uv.es/

 

Tots hem de posar el millor de nosaltres mateixos perquè, en la mesura que siga possible, continue la gestió, la docència i la investigació del nostre Departament. Amb l'esforç de tots, des dels nostres respectius llocs, contribuirem al fet que no es paralitze ni la Universitat ni la societat.

Gràcies per la vostra col·laboració

Imágenes: