Universitat de ValènciaDoctoral Programme in Biomedicine and Biotechnology Logo del portal

Els estudiants matriculats en el Programa de Doctorat de Biomedicina i Farmàcia, hauran de justificar un mínim de 60h d'activitats formatives, (en els 2 primers cursos) seleccionades com s'indica a continuació:

      1. Transversals de comunicació científica i informacionales organitzades pel Servei de formació permanent de la Universitat de València (45 h)

  •  La redacció d'articles científics (15 h)
  •  Cites i impacte: avaluació de l'activitat investigadora en Ciències i Ciències de la Salut (15 h)
  • *RefWorks 2.0 per a gestió de la bibliografia en Ciències i Ciències de la Salut (15 h)
  •  Les convocatòries d'ajudes a la recerca (15 h)

 

       2.  Específiques (15 h)

  •  Assistència a Conferències
  •  Seminaris científics
  •  Curs de formació per al personal responsable del disseny i adreça de procediments experimentals amb animals, categoria C.
  •  Curs de formació per al personal responsable del disseny i adreça de procediments experimentals amb animals, categoria B
  • Estada curta en un centre de recerca