University of Valencia logo Logo Doctoral Programme in Biomedicine and Pharmacy Logo del portal

Equips de recerca

A continuació es detallen la relació de professors i professores que constitueixen el personal docent investigador que avala el programa de doctorat

Nom : Antiinflamatoris d'origen natural i formulació de noves formes d'administració
Professors:

 • José Luís Ríos Cañavate, Catedràtic Universitat de València
 • Mª Carmen Recio Iglesias, Professora Titular Universitat de València
 • Rosa Giner Pons, Catedràtica Universitat de València
 • Salvador Máñez Aliño, Catedràtic Universitat de València
 • Teresa Mª Garrigues Pelufo, Catedràtic  Universitat de València
 • Ana Melero Zaera, Profesor ajudant Universitat de València
 • Ramón García Domench, Catedràtic Universitat de València
 • Jorge Gálvez  Álvarez, Catedràtic Universitat de València

 

Nom: Farmacologia de la Inflamació
Professors

 • Mª José Alcaraz Tormo, Catedràtica Universitat de València
 • Miguel Payá Peris, Catedràtic  Universitat de València
 • Mª Luisa Ferrándiz, Manglano,  Catedràtica Universitat de València
 • Mª Carmen Terencio Silvestre, Professora Titular Universitat de València
 • Mª Carmen Montesinos Mezquita, Professora Titular Universitat de València 

 

Nom: Unitat de Farmacologia Cardiovascular i Biologia Hormonal (FCV/BH/UV-CSIC)
Professors: 

 • Pilar D’Ocón Navaza, Catedrática Universitat de València
 • Mª Antonia Noguera Romero, Profesora Titular, Universitat de València
 • Mª Dolores Ivorra Insa, Catedrática, Universitat de València

Nom: Inmunofarmacología vascular, síntesi i aïllament de molècules biactivas i utilització de Medicament
Professors: 

 • Diego M. Cortes Martínez, Catedràtic Universitat de València
 • María Jesús Sanz Ferrando, Catedràtica Universitat de València
 • Laura Piqueras Ruíz, Investigadora Fund. Inves del Hosp.Clínico. Univ de Valencia (INCLIVA)
 • Nuria Cabedo Escrig,  Investigadora Fund. Inves del Hosp.Clínico. Univ de Valencia (INCLIVA)
 • Herminia González Navarro, Catedràtica Universitat de València
 • Elena Rubio Gomis, Investigadora Fund. Inves del Hosp.Clínico. Univ de Valencia (INCLIVA)
 • Mª Inocencia Martínez Mir, Investigora Hospital General Universitario de Valencia
 • Vicente Palop Larrea, Investigador Hospital de la Rivera (Alcira)

 Nom: Metabòlits secundaris d'espècies vegetals, aïllament, semisíntesis i activitat biològica
Professors 

 • Mª Amparo Blázquez Ferrer, Catedràtica Universitat de Valencia
 • Teresa Varea Muñoz, Professora Titular Universitat de València
 • Adela Mª González de la Campa, Investigadora científica Instituto de Salud Carlos III
 • Mª Carmen González Mas, Professora asociada Universitat de València
 • Ester Carbó Valverde, Profesora ajudant Universitat de València
 • Mª José Ferrándiz Avellano, Investigadora Instituto de Salud Carlos III

 Nom: Model Farmacocinético - Farmacodinàmico
Professors:

 • José Esteban Peris Ribera, Professor Titular Universitat de València
 • Octavio Diez Sales, Professor Titular Universitat de València
 • María del Val Bermejo Sanz, Catedràtica Universitat Miguel Hernández Elche
 • Raquel Talens Visconti, ajudant doctor Universitat de València

 Nom: Desenvolupament de nous tractaments farmacològics per a la prevenció de recaigudes en l'alcoholisme
Professors 

 • Ana Polache Vengut, Professora Titular Universitat de València
 • Luis Granero Maciá, Professor Titular Universitat de València
 • Consuelo Guerri Sirera, Investigadora Centro Inv Principe Felipe
 • Teodoro Zornoza Sabina,Contractat doctor Universitat de València
 • Mª José Cano Cebrián, Profesor ajudant Universitat de València

 Nom: Formulació i avaluació dels processos *LADMER (Alliberament, Absorció, Distribució metabòlits, Excreció i Resposta) dels Medicaments.
Professors 

 • Matilde Merino Sanjuán, Catedràtica Universitat de València
 • Virgina Merino Sanjuán, Professora Titular Universitat de València
 • Amparo Nácher Alonso, Professora Titular Universitat de València

 Nom:Teràpia Molecular i Cel·lular
Professors 

 • Salvador F. Aliño Pellicer, Catedràtic Universitat de València
 • Mª José Herrero Cervera, Investigador Hospital Universitario Politécnico La Fe de Valencia
 • Rafael Botella Estrada, Professor Titular Universitat de València
 • Luís Martí Bonmatí, Professor Titular Universitat de València
 • Rafael López-Andujar, Professor Associat Universitat de València
 • Eva M. Montalva Oron, col·laboradora Hospital Universitario Politécnico La Fe de Valencia
 • Julio Cortijo Gimeno, Catedrático Hospital Universitario Politécnico La Fe de Valencia/Universitat de València
 • Esteban J. Morcillo Sánchez, Catedràtic Universitat de València
 • José Luis Ortiz Belda, Professor Titular Universitat de València
 • Benjamín Sarriá Chust, Professor Titular Universitat de València
 • Manuel Mata Roig, Investigador Fundación de Investigación CHGUV
 • Javier Milara Payá, investigador Instituto de Salud Carlos III en la Fundación de Inves CHGUV
 • Patricia Almudéver Folch, becària Universitat de València
 • Adela Serrano Gimeno, Investigadora Universitat de València

Nom: Farmacologia Digestiva i Inflamatoria

 • Juan Vte. Esplugues Mota, Catedràtic Universitat de València
 • Mª Dolores Barrachina Sancho, Catedràtic Universitat de València
 • Sara F. Calatayud Romero, Professora Titular Universitat de València
 • Miguel Martí Cabrera Professor Titular Universitat de València
 • Mª Ángeles Martínez Cuesta, Professora Titular Universitat de València
 • Ángeles Álvarez Ribelles, Prof Asoc/Inves  Universitat de València
 • Victor M.Víctor González, Prof Asoc/Inves FISABIO Universitat de València/Hospital Doctor Peset Universitat de València
 • Nadezda Apostolova, Contrato Juan de la Cierva  Universitat de València
 • Mª Dolores Ortíz Masiá, Contracte CIBER Universitat de València
 • Carlos Hernández Sáez,  Investigador  Ramón y Cajal Universitat de València
 • Ana Blas García, Investigador FISABIO Universitat de València