Logo de la Universitat de València Logo Programa de Doctorat en Biomedicina i Farmàcia Logo del portal

Equips de recerca

A continuació es detallen la relació de professors i professores que constitueixen el personal docent investigador que avala el programa de doctorat

Nom : Antiinflamatoris d'origen natural i formulació de noves formes d'administració
Professors:

 • Mª Carmen Recio Iglesias, Professora Titular Universitat de València
 • Rosa Giner Pons, Catedràtica Universitat de València
 • Ana Melero Zaera, Professora Ajudant Universitat de València
 • Jorge Gálvez  Álvarez, Professor Emèrit Universitat de València

 

Nom: Farmacologia de la Inflamació
Professors

 • Mª Luisa Ferrándiz, Manglano,  Catedràtica Universitat de València
 • Mª Carmen Terencio Silvestre, Catedràtica Universitat de València
 • Mª Carmen Montesinos Mezquita, Professora Titular Universitat de València 

 

Nom: Unitat de Farmacologia Cardiovascular i Biologia Hormonal (FCV/BH/UV-CSIC)
Professors: 

 • Pilar D’Ocón Navaza, Catedràtica Universitat de València
 • Mª Antonia Noguera Romero, Catedràtica Universitat de València 
 • Mª Dolores Ivorra Insa, Catedràtica Universitat de València 

Nom: Inmunofarmacología vascular, síntesi i aïllament de molècules biactivas i utilització de Medicament
Professors: 

 • Diego M. Cortes Martínez, Catedràtic Universitat de València 
 • María Jesús Sanz Ferrando, Catedràtica Universitat València 
 • Laura Piqueras Ruíz, Professora Titular Universitat de València
 • Nuria Cabedo Escrig,  Professora Titular Universitat de València

 Nom: Metabòlits secundaris d'espècies vegetals, aïllament, semisíntesis i activitat biològica
Professors 

 • Mª Amparo Blázquez Ferrer, Catedràtica Universitat de València 
 • Teresa Varea Muñoz, Professora Titular Universitat de València

 Nom: Model Farmacocinético - Farmacodinàmico
Professors:

 • José Esteban Peris Ribera, Professor Catedràtic Universitat de València
 • Octavio Diez Sales, Professor Emèrit Universitat de València 
 • María del Val Bermejo Sanz, Catedràtica Universitat Miguel Hernández Elche
 • Raquel Talens Visconti, Professora Titular Universitat de València

 Nom: Desenvolupament de nous tractaments farmacològics per a la prevenció de recaigudes en l'alcoholisme
Professors 

 • Ana Polache Vengut, Professora Titular Universitat de València
 • Luis Granero Maciá, Catedràtic Universitat de València
 • Consuelo Guerri Sirera, Investigadora Centro Inv Principe Felipe
 • Teodoro Zornoza Sabina, Professor Titular Universitat de València
 • Mª José Cano Cebrián, Professora Titular Universitat de València

 Nom: Formulació i avaluació dels processos *LADMER (Alliberament, Absorció, Distribució metabòlits, Excreció i Resposta) dels Medicaments.
Professors 

 • Matilde Merino Sanjuán, Catedràtica Universitat de València
 • Virgina Merino Sanjuán, Catedràtica Universitat de València
 • Amparo Nácher Alonso, Professora Titular Universitat de València

 Nom:Teràpia Molecular i Cel·lular
Professors 

 • Salvador F. Aliño Pellicer, Professor Emèrit  Universitat de València
 • Mª José Herrero Cervera, Professora  Ajudant Doctora Universitat de València 
 • Rafael Botella Estrada, Catedràtic Universitat València 
 • Luís Martí Bonmatí, Professor Titular Universitat de València
 • Rafael López-Andujar, Professor Associat Universitat de València
 • Julio Cortijo Gimeno, Catedràtic Hospital Universitario Politècnico La Fe de València/Universitat de València
 • Esteban J. Morcillo Sánchez, Professor Emèrit Universitat de València
 • José Luis Ortiz Belda, Professor Titular Universitat de València
 • Benjamín Sarriá Chust, Professor Titular Universitat de València
 • Manuel Mata Roig, Professor Titular Universitat de València 
 • Javier Milara Payá, Professor Associat Universitat de València 

Nom: Farmacologia Digestiva i Inflamatoria

 • Juan Vte. Esplugues Mota, Catedràtic Universitat de València
 • Mª Dolores Barrachina Sancho, Catedràtica Universitat de València
 • Sara F. Calatayud Romero, Catedràtica  Universitat de València
 • Miguel Martí Cabrera, Catedràtic Universitat de València
 • Mª Ángeles Martínez Cuesta, Professora Titular Universitat de València
 • Ángeles Álvarez Ribelles, Catedràtica  Universitat de València
 • Victor M.Víctor González, Prof Asoc/Inves FISABIO Universitat de València/Hospital Doctor Peset Universitat de València
 • Nadezda Apostolova, Professora Titular Universitat de València 
 • Mª Dolores Ortíz Masiá, Professora Titular Universitat de València
 • Ana Blas García, Professora Titular Universitat de València