Logo de la Universitat de València Logo Programa de Doctorat en Biomedicina i Farmàcia Logo del portal

3170  Biomedicina i Farmàcia

Línies i equips d'investigació

 1. Psoriasis
 2. Mecanismes de la inflamació
 3. Farmacologia cardiovascular
 4. Preformulación
 5. Avaluació farmacocinètica de medicaments administrats per via intravenosa, oral i a través de la pell
 6. Absorció de fàrmacs a través de mucosa intestinal, còrnia i pell. Modulació a través d'excipients. Avaluació biofarmacéutica
 7. Disseny de materials per a vehiculización de fàrmacs i cosmètics
 8. Farmàcia Assistencial
 9. Mecanismes neurobiològics implicats en l'addicció a l'alcohol
 10. Desenvolupament de nous fàrmacs per al tractament de les recaigudes en el consum d'alcohol
 11. DOREAL: Dolor i recaiguda en alcoholisme: alteracions induïdes per dolor en el sistema opioidérgico
 12. Interaccions entre fàrmacs a nivell del metabolisme
 13. Elaboració de micro i nanopartícules de fàrmacs
 14. Cerca de productes naturals, principalment fenols i terpens amb activitat antiinflamatòria
 15. Teràpia Gènica i Vacunes Antitumorals
 16. Farmacogenómica
 17. Modulació de l'autofàgia epitelial pels macròfags: rellevància en la malaltia de Crohn i en la gastroenteropatía per AINE
 18. Estudi dels mecanismes cel·lulars i moleculars que medien la toxicida vascular induïda per la teràpia antiretroviral
 19. Caracterització de mecanismes cel·lulars de toxicitat induïda per antiretrovirals
 20. Disfunció mitocondrial-endotelial, estrès de reticle i autofàgia en la diabetis tipus 2: implicacions fisiopatològiques i terapèutiques
 21. Composició d'olis essencials amb interès quimiotaxonómico
 22. Modelatge farmacocinètic / farmacodinámico
 23. Legislació farmacèutica i sanitària
 24. Inflamació sistemàtica
 25. Receptors nuclears
 26. Diabetis tipus 2 (DMT2) i malaltia cardiovascular (ECV)
 27. Utilització de Medicaments
 28. Farmacologia del sistema respiratori i malalties associades
 29. Farmacologia i fisiopatologia de la pell
 30. Síntesi de nous fàrmacs