Logo de la Universitat de València Logo Programa de Doctorat en Dret, Ciència Política i Criminologia Logo del portal

Abans de la finalització del primer any, el doctorand o doctoranda elaborarà i presentarà davant la Comissió Acadèmica del seu programa de doctorat un pla de recerca que inclourà almenys la metodologia i els objectius que es pretén aconseguir, així com els mitjans i la planificació temporal per a aconseguir-ho. Aquest pla es podrà  millorar i detallar al llarg de la seua estada en el programa i ha d'estar  avalat pel Director/a i pel tutor/a.

La modificació d'un pla d'investigació requereix emplenar el document de modificació i lliurar-lo davant la comissió acadèmica corresponent per a la seua aprovació, si escau. La modificació pot tramitar-se en qualsevol moment abans de realitzar el depòsit de la tesi. Si la modificació suposa la renúncia del tutor/a, director/a o codirector/a, és imprescindible adjuntar la renúncia per a la seua incorporació a l'expedient.

Imprés per a la presentació del pla de recerca

Imprés modificació pla de recerca_ Sol·licitud, autorització de la Comissió Acadèmica)