Logo de la Universitat de València Logo Programa de Doctorat en Finances i Economia Quantitatives Logo del portal

Objectius del doctorat

El Programa de Doctorat en Doctorat en Finances i Economia Quantitatives està encaminat a la preparació i defensa d'una Tesi Doctoral que reunisca els següents requisits:

  • Donar una solució original a problemes de recerca en Finances o Economia amb els mètodes quantitatius i computacionals utilitzats en la seua resolució.
  • Aconseguir un nivell elevat de coneixements en alguna de les àrees de l'Economia i les Finances.
  • Demostrar que l'estudiant és capaç de resoldre de forma autònoma i independent tasques de recerca.
  • Els qui aconseguisquen el títol de Doctor han d'estar en condicions d'exercir un paper rellevant en la recerca científica amb desenvolupaments en el món professional o en el món acadèmic.