Logo de la Universitat de València Logo Programa de Doctorat en Física Logo del portal

Accions de mobilitat: descripció.

Activitat optativa

S’inclouen ací totes les activitats de mobilitat dels estudiants: estades en universitats i centres de recerca de prestigi internacional i assistència a congressos.

És un mòdul optatiu, ja que depèn de les ajudes obtingudes en les convocatòries específiques i de les disponibilitats pressupostàries dels projectes de recerca que participen en el programa de doctorat. La comissió les considera de gran importància, per la qual cosa anima els estudiants a fer-les. El nombre d’hores que s’ha posat, 160, correspon a quatre setmanes d’estada. Aquest nombre cal entendre’l com una mitjana, ja que depèn del tipus de beca i de les ajudes que obtinga l’estudiant i el programa de doctorat. La Comissió Acadèmica aconsella als estudiants a temps complet de fer una estada en un altre centre de recerca cada any de realització de la tesi doctoral, si la situació econòmica els ho permet. Així mateix, els aconsella d’assistir almenys a un congrés o a una escola internacional de doctorat a l’any. Als estudiants de temps parcial, la Comissió Acadèmica els aconsella de fer una estada o assistir a un congrés o escola almenys una vegada cada dos anys. La Comissió considera que en el cas d’aquests estudiants el temps d’estada es pot fraccionar segons les seues disponibilitats.

S’exigirà un certificat d’estada en el centre receptor o el de participació en el congrés, juntament amb un informe de l’estudiant amb el vistiplau del director de la tesi, sobre l’activitat realitzada o els temes que s’hagen abordat en el congrés.