Logo de la Universitat de València Logo Programa de Doctorat en Física Logo del portal

 1. Cursos programats 2023-2024. 
 2. Cursos realitzats en anys anteriors.
 3. Seminaris Especialitzats (inclou cursos) - códi:50027 -:  Descripció.

1. Cursos programats 2023-2024.

 

2. Cursos realitzats en anys anteriors. 

2022-2023

2021-2022

2020-2021

 • Group Theory
  Maria Antonia Lledó, Universitat de Valencia, IFIC (UV-CSIC)
  1-31 març 2021: 1,3,8,10,22,24,29,31.
 • Introduction to Statistics
  Bryan Zaldivar, IFT-UAM
  22-26 març 2021.(10h).
 • Introduction to Machine Learning
  Bryan Zaldivar, IFT-UAM
  19 abril-5 maig 2021. (20h).
 • Introduction to Lattice QCD
  Carlos Pena, IFT-UAM i Alberto Ramos, IFIC (UV-CSIC). 31maig-4 juny 2021. (09.30h-).
 • Introduction to GEANT4
  Makoto Asai, SLAC National Accelerator Laboratory
  10 juny, 2021. (17:00-19:00h)
 • Introduction to Supersymmetry
  Martin Hirsch, IFIC (UV-CSIC)
  7 juny, 2021; (15.00h) https://indico.ific.uv.es/event/6288/
 • Innovación en Física de Partículas
  Francisco Albiol, IFIC (UV-CSIC)
  2021; Dates a anunciar.

2019-2020

 • Machine Learning
  Verónica Sanz, IFIC (UV-CSIC)
  24 abril - 6 maig, 2020.

2018-2019

 • Effective Field Theory 
  Antonio Pich, IFIC (UV-CSIC), Valencia
  8-11 gener 2019.
 • Constrained Hamiltonian systems
  Fernando Barbero, Instituto Estructura de la Materia (CSIC, Madrid)
  23-25 gener 2019.
 • Introduction to machine learning for scientific computing
  Antonio Marquina, Facultat de Matemàtiques UV
  19 feb - abril 2019.
 • Innovación en el área de física de partículas
  Francisco J. Albiol, IFIC (UV-CSIC); Mª José Sales Montoliu, MODELIZA (Valencia)
  25-27 març 2019.
 • Moduladores Espaciales de Luz - Control digital de haces de luz
  Ignacio Moreno Soriano, UMH (Elche)
  28 març - 3 abril 2019.
 • Theory of cosmological perturbations with applications to inflation and the late time universe
  Jose Beltrán Jiménez, Universidad de Salamanca
  27 març - 5 abril 2019.
 • Modern methods for scattering amplitudes in gauge theories
  William J. Torres Bobadilla, IFIC (UV-CSIC)
  20-24 maig 2019.
 • Computer tools in particle physics
  Avelino Vicente, IFIC (UV-CSIC)
  27-31 maig 2019.
 • Selected topics on black hole physics
  Diego Rubiera-Garcia, Institute of Astrophysics and Space Sciences, Lisbon University
  juny 2019 (periodo 17 al 26). Dates a anunciar.
 • Sistemas hiperbólicos con aplicaciones en relatividad general
  Oscar Alejandro Reula, Universidad Nacional de Córdoba, Argentina
  15-19 juliol 2019.
 • Wave propagation in black holes and analogues: absorption, scattering and clouds
  Carolina Loureiro Benone, Universidade Federal do Pará, Brazil
  15-19 juliol 2019.

Veure informació dels Anys Anteriors

3. Seminaris Especialitzats. Descripció.

Activitat Obligatòria: 75 Hores.             Codi: 50027.

Aquest és un mòdul formatiu de contingut variable que s’ha d'adaptar cada any a les necessitats dels estudiants matriculats, tenint en compte les disponibilitats del professorat propi del programa de doctorat i visitant en accions de mobilitat.

Ateses les característiques especials d'aquest mòdul, les activitats formatives que preveu són molt àmplies, i poden abastar tant l'assistència a classes teoricopràctiques i seminaris tècnics, com la participació en tutories, la resolució d'exercicis, l’estudi i la preparació de treballs i material científic. El nombre d'hores assignades a cada activitat depèn en gran manera del disseny que cada any tinga el mòdul i dels programes que cada estudiant hi seguisca.

La realització d'aquest mòdul és obligatòria per a tots els estudiants del programa i s’ha d'haver superat abans del dipòsit de la tesi. El mòdul es considera aprovat quan l'estudiant ha superat almenys dos de les activitats formatives que l’integren i que sumen un mínim de 75 hores de treball de l'estudiant. La planificació que s’aconsella és fer les dues activitats el primer any, encara que també és possible fer-les entre els dos primers anys.

El control de l'activitat es fa a través de la justificació de l'assistència amb aprofitament de les diferents activitats, mostrat a través de la resolució d'exercicis i/o estudi i preparació de treballs i material científic, acreditada pel responsable de cada seminari. La Comissió Acadèmica del Doctorat pot convalidar una part o la totalitat del mòdul mitjançant la participació en escoles o tallers d'especialització, l'assistència a altres cursos o la realització d'altres activitats que, segons el seu parer, puguen ser qualificades com a equivalents.

Dins d'aquest mòdul, cada curs s'ofereix programes docents especialitzats en un o més d’un dels temes que s'indiquen a continuació:

 1.  Teoria quàntica de camps avançada.
 2.  Model estàndard.
 3.  Mètodes no pertorbadors en física hadrónica.
 4.  Extensions del model estàndard.
 5.  Mecànica estadística i teoria quàntica de camps. 
 6.  Informació quàntica.
 7.  Supersimetria i supercordes.
 8.  Cosmologia i Física de partícules.
 9.  Gravitació i teoria quàntica.
 10.  Dinàmica no lineal i caos.
 11.  Teoria quàntica de molts cossos.
 12.  Ampliació d'instrumentació nuclear.
 13.  Física d'altes energies.
 14.  Física nuclear.
 15.  Física computacional.
 16.  Física mèdica. 
 17.  Astrofísica d'altes energies.
 18.  Astronomia de lents gravitatòries.
 19.  Astronomia òptica i infraroja.
 20.  Física d'objectes compactes.
 21.  Fluids en astrofísica.
 22.  Fons de microones.
 23.  Formalismes evolutius en relativitat general i relativitat numèrica.
 24.  Fonts astrofísiques de radiació gravitatòria.
 25.  Matèria i estructura de l'univers.
 26.  Radioastronomia.
 27.  Sistema solar, exoplanetes i astrobiología.
 28.  Astrofísica computacional.
 29.  Fibres micro i nanoestructuradas: components i modelització.
 30.  Òptica de femto i attosegon.
 31.  Microscòpia d'alt seccionat òptic.
 32.  Òptica de polsos ultraintensos.
 33.  Processament temporal de senyals.
 34.  Òptica quàntica.
 35.  Òptica no lineal.
 36.  Física de semiconductors i sistemes de baixa dimensionalitat.
 37.  Física i tecnologia de components i dispositius de fibra òptica.
 38.  Propietats òptiques de materials i nanoestructuras.

Veure cursos programats per a enguany