Logo de la Universitat de València Logo Programa de Doctorat en Geografia i Història del Mediterrani des de l'Edat Moderna Logo del portal

PRESENTACIÓ DE DOCUMENTS PER PART DE ELS/LES DOCTORANDS/ES

  • 8 de maig de 2024
Image de la noticia

La presentació dels documents es realitzarà mitjançant l'enllaç següent: https://www.uv.es/eregistre o buscant el tràmit “Registre Electrònic” en el catàleg de procediments electrònics de la Seu Electrònica UV (https://sede.uv.es).

Com a tipus d'unitat destinatària se seleccionarà “Centres”.

Com a òrgan al qual es dirigeix, es triarà la Facultat de Geografia i Història.

En l’apartat de “tramitació desitjada” se seleccionarà “Gestions especifiques de la unitat” , i en el corresponent desplegable se triarà el Programa de Doctorat en Geografia i Història del Mediterrani.

Els documents hauran d'estar signats electrònicament, i es pujaran a l'aplicació els fitxers originals.

Es recorda que en l'oficina de registre de la Facultat (en secretaria) es pot obtindre el certificat digital de la ACCV (Autoritat de Certificació de la Comunitat Valenciana).