Logo de la Universitat de València Logo Programa de Doctorat en Llengües, Literatures i Cultures, i les seues aplicacions Logo del portal

Codi programa: 3135

Regulació: RD 99/2011

Branca de coneixement: Arts i humanitats

Web específica del doctorat: https://www.uv.es/uvweb/doctorat-llengues-literatures/ca/programa-doctorat-llengues-literatures-cultures-seues-aplicacions-1285881903746.html

Organització:Facultat de Filologia, Traducció i Comunicació.

Centre de gestió:Escola de Doctorat

Universitats participants:Universitat de Valencia (Estudi General) y Universitat Politècnica de Valencia

Coordinador/a del programa:Dra. Dª. Eulàlia Miralles i Jori

Places ofertes de nou ingrés:50 plazas

Objectius: Els objectius d'aquest programa són: promoure la investigació en llengües, literatures i cultures; donar suport a la tecnologia que proporciona una oferta completa de tots els vessants dels estudis filològics, literaris, culturals i lingüístics, tant teòrics com aplicats; obtenir un rendiment òptim de la interdisciplinarietat que caracteritza camps de recerca com la didàctica de les llengües, l'anàlisi de llengües, la traducció i els estudis literaris; aprofundir en la recerca dels diferents àmbits assenyalats; establir vies de contacte entre aquesta recerca i la seua aplicabilitat professional (tècnics lingüístics, traductors, assessors, redactors correctors, crítics literaris, dinamitzadors culturals, editors, etc.); contribuir a afavorir i garantir un ús adequat del llenguatge, a comprendre els mecanismes lingüístics i a interpretar els corrents literaris i el seu context sociocultural.

Descripció: El Programa de Doctorado Lenguas, literaturas y culturas, y sus aplicaciones proviene de la fusión de varios programas que co-existen en la actualidad: Lenguas y Literaturas, de la UVEG; Lengua, Literatura y Cultura y las Aplicaciones al contexto valenciano, de la UVEG; La Traducción y la Sociedad del conocimiento, de la UVEG; y Lenguas y Tecnología, de la UPV. La fusión de estos programas nace desde la voluntad de ofrecer a los futuros doctores y doctoras la confluencia de conocimientos de las dos universidades implicadas. Los másteres en Lenguas y tecnología (proveniente de un programa de doctorado con Mención de Calidad en 2007 en la UPV), en Investigación en Lenguas y literaturas, en Asesoramiento lingüístico y cultura literaria aplicada al contexto valenciano y en Traducción creativa y humanística, que han proporcionado doctorandos a los programas anteriormente mencionados, nutrirán previsiblemente al que ahora los integra, siendo de esperar además solicitudes procedentes de otras áreas humanísticas e incluso de titulaciones técnicas. El interesados o interesada deberá realizar 240 horas entre actividades transversales y actividades específicas

Contacte informació administrativa doctorat: doctorado@uv.es

Contacte informació de caràcter acadèmic del programa: eulalia.miralles@uv.es