Logo de la Universitat de València Logo Programa de Doctorat en Neurociències Logo del portal

L’objectiu d’aquest màster és donar formació multidisciplinària especialitzada en l’àmbit de les neurociències, facilitar l’adquisició d’eines conceptuals i tècniques per a poder entendre i abordar l’estudi del sistema nerviós, tant normal com patològic, i les seues interaccions amb altres sistemes com ara l’endocrí o l’immune. Es pretén que els estudiants aprenguen els diferents nivells de processament neural, des del molecular fins al dels sistemes, i la seua relació amb el comportament, la cognició i l’emoció, així com la naturalesa de les alteracions que causen patologies i disfuncions, de manera que puguen aplicar les competències adquirides a la recerca, ja siga en l’àmbit de la biologia, ja en el de la psicologia, ja en el de la biomedicina. Es fomentarà l’esperit crític i el rigor científic, la formació metodològica i la capacitat de comunicació en qüestions neurocientífiques, tenint en compte en tot moment la formació de l’estudiant en el camp dels valors ètics i socials d’igualtat, respecte i democràcia.