Logo de la Universitat de València Logo Programa de Doctorat en Neurociències Logo del portal

Crèdits del títol: 120

Crèdits obligatoris: 57

Crèdits optatius: 33

Treball fi de màster: 30

Codi titulació: 2180

Cursos: 2

Tipus d'ensenyament: Semi-presencial

Branca de coneixement: Ciències de la salut

Web específica del màster: www.uv.es/master-isis

Places ofertes de nou ingrés: 14

Nombre mínim de crèdits de matrícula per estudiant: 36

Preu del crèdit [curs 2021-2022]: 39,27 €

Centre de gestió: Facultat de Ciències Biològiques

Llengües utilitzades al llarg del procés formatiu: Castellà i Anglès

Universitats participants: Universitat de València

Comissió de Coordinació Acadèmica Enrique Lanuza Navarro (Codirector)
Carmina Montoliu Félix (Codirectora)
Francisco Olucha Bordoneu
Fernando Martínez García
Francisco Dasí Fernánez
Ana Díaz Cuevas (PAS)

Interès acadèmic, científic o professional: L’objectiu d’aquesta titulació de màster és la formació multidisciplinar especialitzada en l’àmbit de les neurociències, facilitar l’adquisició d’eines conceptuals i tècniques per a poder entendre i abordar l’estudi del sistema nerviós, tant normal com patològic, i les seues interaccions amb altres sistemes com l’endocrí o l’immune. Es persegueix que els estudiants aprenguen els diferents nivells de processament neural, des del molecular fins al dels sistemes, i la seua relació amb el comportament, la cognició i l’emoció, i també la naturalesa de les alteracions que causen patologies i disfuncions, de manera que puguen aplicar les competències adquirides a la investigació, bé siga en l’àmbit de la biologia, de la psicologia o bé de la biomedicina. Es fomentarà l’esperit crític i el rigor científic, la formació metodològica i la capacitat de comunicació en temes neurocientífics, tenint en compte en tot moment la formació de l’estudiant en els valors ètics i socials d’igualtat, de respecte i de democràcia.

Programa de doctorat vinculat amb aquest màster: Neurociències

Informació preinscripció postgrau@uv.es

Informació acadèmica: Enrique.Lanuza@uv.es