Logo de la Universitat de València Logo Programa de Doctorat en Neurociències Logo del portal

Coordinador/a del programa de doctorat

Nom, cognoms
Dr Enrique Lanuza Navarro

Comissió acadèmica del programa de doctorat

Nom, cognoms

Dr. Vicent Teruel Martí (secretari)

Dr. Juan Nácher Roselló

       Dra. Alicia Salvador Fernández-Montejo

Dr. José Manuel García Verdugo

       Dra, Esperanza González Bono

Dr. Francisco Olucha Bordonau

Dr. Jordi Pérez Tur

Dr. Vicente Felipo Orts

Activitats de foment de direcció i supervisió de tesis doctorals