University of Valencia logo Logo Department of Earth Physics and Thermodynamics Logo del portal

Convocatòria d'un contracte de postdoctorat (Investigador doctor)

  • November 3rd, 2023
Image de la noticia

Oberta fins al pròxim 16 de Novembre

Més información


Característiques:
• 1 any, renovable fins a Gener 2027
• Postdoc júnior (menys de 4 anys des de la defensa de tesi)


Temes de recerca:

1) Development of hybrid ML models that combini deep learning and domain knowledge/*process understanding, 2) Modelling techniques based on known physical and chemical principles; 3) Advance in robustnessextrapolation and uncertainty quantification of params and structure

4) Speed-*up costly codes via ML-based emulation and smart sampling techniques; 5) Applications on the Earth and climate sciences;


Tasques:

 1) Desenvolupament d'algorismes nous;

 2) Col·laboració amb un bon número de partners i organismes com l'AQUESTA

 3) Implementació de competicions i benchmarks de simulació climàtica per a aplicació de IA.


• Perfil ideal: experiència en emulació, sampling, inferència Bayesiana, physics-*aware ML, interès en ciències de la terra i el clima


• Projecte ELIAS (gran consorci!)