University of Valencia logo Logo Department of Earth Physics and Thermodynamics Logo del portal

Eleccions a membres del Consell de Departament

  • November 24th, 2023
Image de la noticia

El Director del Departament de Física de la Terra i Termodinàmica convoca eleccions per a a el pròxim 30 de novembre, per a la renovació dels representants de membres del Consell de Departament.

Convocatòrias d'eleccions

• Cens d'estudiants (Es podrà consultar en el Tauler d'anuncis del Departament de Física de la Terra i Termodinàmica -3r pis Bloc C, Facultat de Física )

Calendari electoral

Proclamació provisional de candidatures

Proclamació definitiva de candidatures