Logo de la Universitat de València Logo Facultat d'Economia Logo del portal

  

Tal com s'estableix en l'apartat 4.3 de la Instrucció de Gerència IUV 1/2022, en l'atenció al públic amb gran afluència de persones, i a fi de mantindre les mesures preventives bàsiques, es manté el sistema de cita prèvia per a limitar la concurrència simultània de persones.

Horari:

Matins: Dilluns a divendres, de 10 a 13 hores
Vesprades: Dimarts i dijous, de 16 a 18 hores. De l'1 de juny al 30 de setembre, atenció només en horari de matí

Segons el que s'estableix en la Llei 39/2015, d'1 d'octubre de Procediment Administratiu Comú de les administracions públiques, no es podrà realitzar cap tràmit administratiu sense identificació vàlida, oficial i actualitzada de la persona interessada.

A més, existeix l'opció de realitzar tràmits i consultes a través dels nostres correus electrònics.
Únicament s'atendran les consultes rebudes a través del vostre correu de la Universitat @alumni.uv.es 

Podràs gestionar telemàticament aquells procediments que estiguen disponibles en la Seu Electrònica (ENTREU)

Els tràmits es podran realitzar des de qualsevol lloc i en qualsevol moment, evitant així els desplaçaments a les dependències de la Facultat. Consulta els procediments disponibles.

 

 Procés  Acció  Lloc  Data
Qualsevol tràmit Instància General email: secretariafde@uv.es

Sol·licitud avançament convocatòria.
Graus.

Petició alumne

Seu Electrònica
Procediment: ADECON

Del 20 al 31 de juliol  de 2022
Exàmens   Pendent de publicació
Avaluació curricular per compensació Seu Electrònica 
Procediment EST_ECC

  • Després de suspesa convocatòria avançada: del 15 d'octubre al 15 de novembre 2022.
  • Primera convocatòria primer semestre: de l'1 de febrer a l'1 de març de 2023.
  • Primera convocatòria segon semestre i anuals i segones convocatòries de totes les assignatures: del 15 de juny al 31 de juliol de 2023.
Reconeixements 
 
 
email: reconocimientoseco@uv.es  Del 20 de juliol al 30 de setembre de 2022
Transferència de crèdits   Del 20 de juliol al 30 de setembre de 2022
email: reconocimientoseco@uv.es  Durant el curs acadèmic en què finalitze els seus estudis.

Sol·licitud d’adaptació al grau d'estudiants:

És necessari adaptar-se:
En cas de no haver finalitzat aquests estudis
Secretaria virtual Del 1 al 30 de juny 2022
                         
Impugnació de Qualificacions

Nota: A la sol•licitud hi caldrà adjuntar la certificació acreditativa d’haver realitzat la revisió o d’haver-la intentat sense efectes, expedida pel professor responsable o per la secretaria del Departament.
Seu Electrònica
Procedimiento IMPUEX

5 dies hàbils des de la publicació de les qualificacions definitives