Logo de la Universitat de València Logo Facultat d'Economia Logo del portal

  

A causa de la covid-19 ha estat suspesa l'atenció presencial en la Secretaria, excepte per a la retirada de títols i per al registre de convocatòries oficials de la Universitat de València que serà necessària Cita Prèvia.

Segons el que s'estableix en la Llei 39/2015, d'1 d'octubre de Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques, no es podrà realitzar cap tràmit administratiu sense identificació vàlida, oficial i actualitzada de la persona interessada.

Per a consultes sobre la resta de tràmits teniu els correus que apareixen a continuació.
Únicament s'atendran les consultes rebudes a través del vostre correu de la Universitat @alumni.uv.es

 

 Procés  Acció  Lloc  Data
Qualsevol tràmit Instància General email: secretariafde@uv.es
email: secretariafde@uv.es

Sol·licitud avançament convocatòria.
Graus.

Petició alumne

Seu Electrònica
Procediment: ADECON

Del 20 al 31 de juliol  de 2020
Exàmens   Pendent de publicació
Avaluació curricular per compensació Seu Electrònica

  • Després de suspesa convocatòria avançada: del 15 d'octubre al 15 de novembre 2020.
  • Primera convocatòria primer semestre: de l'1 de febrer a l'1 de març de 2021.
  • Primera convocatòria segon semestre i anuals i segones convocatòries de totes les assignatures: del 15 de juny al 31 de juliol de 2021.
Anulació de matrícula per causes de força major sobrevinguda (grau i màster) Sol·licitud anul·lació amb devolució de taxes Abans del 31 de desembre de 2020
Seu Electrònica
Sol·licitud anul·lació assignatures 1er semestre Fins al 10 de desembre de 2020
Seu Electrònica
Sol·licitud anul·lació assignatures 2on semestre i anul·lació total Fins al 15 de maig de 2021
Seu Electrònica
Expedient alumne
 
 
Seu Electrònica En el moment de la matrícula, excepte admissió estudis oficials iniciats
Transferència de crèdits   En el moment de la matrícula
email: secretariafde@uv.es Durant el curs acadèmic

Sol·licitud d’adaptació al grau d'estudiants de llicenciatures en ADE i ECO  plan 2000 i Diplomatura en Turisme

És necessari adaptar-se:
En cas de no haver finalitzat aquests estudis
Secretaria virtual Del 3 de juny al 10 de juliol 2020
                         

Admissió per continuació d'estudis universitaris oficials:

Presentació sol·licituds

Seu Electrònica

1 al 24 de juliol de 2020

Publicació llista admesos
Web Abans del 30 de Setembre de 2020
 
Admissió per continuació d'estudis universitaris oficials: Presentació sol·licituds Seu Electrònica 1 al 24 de juliol de 2020
Publicació llista admesos Web Abans del 30 de Setembre de 2020