University of Valencia logo Logo Research Group on Mediation and Arbitration (MedArb) Logo del portal

.

Research Group on Mediation and Arbitration (MedArb)

Guillermo Palao Moreno parla sobre herència

 

Intervenció de Guillermo Palao Moreno en el Congrés Internacional: L'herència després del reglament (UE) sobre successions mortis causa: qüestions controvertides i problemes pràctics d'aplicació. Col·legi Notarial de València, 23 de Març de 2018.

DURATION: 19:39:00

LANGUAGES: Castellà