University of Valencia logo Logo Geography Department Logo del portal

Projecte d'innovació docent

  • September 2nd, 2020
Projecte d'innovació docent

La Universitat de València ha seleccionat para el seu finançament dins de la convocatòria anual del seu programa Projecte d’Innovació Docent , el projecte d’ Innovació educativa “Adaptació a la ensenyança de les Tecnologies d’Informació Geogràfica a la docència semipressencial”, que es posarà en marxa durant el curso 2020-2021 al màster en tècniques de gestió del medi ambient i del territori. El projecte té com a objectiu la millora de la programació docent i la elaboració de materials en el marc d’una docència semipressencial innovadora. El màster és presencial, però, a causa de les circumstàncies sanitàries, el proper curs accepta estudiants exempts de pressencialitat, que seran els principals destinataris de las accions del projecte.