Facultat de Ciències BiològiquesUniversitat de ValènciaGrau en Biològiques Logo del portal

1r curs

Coordinació: Carlos Crespo Rupérez
Crèdits totals: 60 | Formació bàsica: 60.
Codi Nom Crèdits Caràcter Guia docent, horaris, exàmens
33041 Biologia 6 Formació bàsica Veure fitxa
33042 Biologia, universitat i societat 6 Formació bàsica Veure fitxa
33053 L'arbre de la vida 6 Formació bàsica Veure fitxa
33044 Estructura de la cèl·lula 6 Formació bàsica Veure fitxa
33069 Física 6 Formació bàsica Veure fitxa
33070 Geologia 6 Formació bàsica Veure fitxa
33043 Eines bàsiques en biologia 6 Formació bàsica Veure fitxa
33039 Matemàtiques I 6 Formació bàsica Veure fitxa
33040 Matemàtiques II 6 Formació bàsica Veure fitxa
33068 Química 6 Formació bàsica Veure fitxa

2n curs

Coordinació: Ramón Sendra Pérez
Crèdits totals: 60 | Obligatori: 60.
Codi Nom Crèdits Caràcter Guia docent, horaris, exàmens
33045 Biologia cel·lular i tissular 5 Obligatori Veure fitxa
33071 Biologia del desenvolupament 4,5 Obligatori Veure fitxa
33046 Bioquímica 10 Obligatori Veure fitxa
33051 Botànica 10 Obligatori Veure fitxa
33047 Genètica 10 Obligatori Veure fitxa
33048 Mètodes moleculars en biologia 6 Obligatori Veure fitxa
33054 Processos i mecanismes evolutius 4,5 Obligatori Veure fitxa
33049 Zoologia 10 Obligatori Veure fitxa

3r curs

Coordinació: José Del Ramo Romero
Crèdits totals: 60 | Obligatori: 60.
Codi Nom Crèdits Caràcter Guia docent, horaris, exàmens
33073 Ecologia 10 Obligatori Veure fitxa
33074 Experimentació integrada en biologia 8 Obligatori Veure fitxa
33050 Fisiologia animal 10 Obligatori Veure fitxa
33052 Fisiologia vegetal 10 Obligatori Veure fitxa
33072 Microbiologia 10 Obligatori Veure fitxa
33055 Paleontologia 6 Obligatori Veure fitxa
33056 Principals transicions evolutives 6 Obligatori Veure fitxa

4t curs

Coordinació: Belén Fouz Rodríguez
Crèdits totals: 60 | Obligatori: 30, Optatiu: 30.
Codi Nom Crèdits Caràcter Guia docent, horaris, exàmens
33825 Pràctiques externes 15 Obligatori Veure fitxa
33824 Treball fi de grau en Biologia 15 Obligatori Veure fitxa
Optativitat 30 Optatiu

Assignatures optatives

Codi Nom Crèdits Caràcter Guia docent, horaris, exàmens
33059 Biogeografia 5 Optatiu Veure fitxa
33057 Biologia de la conservació 10 Optatiu Veure fitxa
33060 Biologia marina 5 Optatiu Veure fitxa
33063 Bioquímica clínica 5 Optatiu Veure fitxa
33064 Endocrinologia i reproducció 5 Optatiu Veure fitxa
33061 Etologia 5 Optatiu Veure fitxa
33065 Genètica humana 5 Optatiu Veure fitxa
33058 Geobotànica 5 Optatiu Veure fitxa
33066 Immunologia 5 Optatiu Veure fitxa
33067 Neurobiologia 5 Optatiu Veure fitxa
33062 Patògens i malalties 5 Optatiu Veure fitxa