Facultat de Ciències BiològiquesUniversitat de ValènciaGrau en Biològiques Logo del portal

Calendari d'extinció de la Llicenciatura en Biologia

El present pla d'estudis del títol de graduat/ada en Biologia entrarà en vigor en el curs 2009-2010, i als efectes del què estableix l’article 11.3 del Reial Decret 1497/87, de 27 de novembre, es declararà extingit el pla d’estudis conduent al títol oficial de llicenciat/ada en Biologia per la Universitat de València, publicat al BOE de 16 d'octubre de 2000. El grau s'implantarà de la següent manera: 1r, el curs 2009/2010 i 2n, 3r i 4t el curs 2010/2011. La llicenciatura s'extingirà curs a curs.Una vegada completada l'extinció de la docència, es mantidran els examens i tutories durant quatre convocatòries per cada assignatura.