Facultat de Ciències BiològiquesUniversitat de ValènciaGrau en Biològiques Logo del portal

Pràctiques Externes. Convocatòria curs 2019-20

 

NOVETAT

  • La Comissió de Pràctiques de Centre de la Facultat de Ciències Biològiques ha aprovat,amb data 1 de juliol de 2019, que els estudiants admesos per fer pràctiques externes a l'estranger, en un país no contemplat en el programa Erasmus Pràctiques, tingen la possibilitat de que se'ls reconeguen com a curriculars, sempre que la Comissió accepte la proposta de pràctica presentada seguint el procediment específic per aquesta modalitat.

Documents útils:

 

L'elecció de plaça tindrà lloc amb el següent calendari:

Grau Lloc Dia Hora
Ciències Ambientals Sala  Darwin 04/09/2019 09.00
Bioquímica i C. Biomèdiques Sala  Darwin 04/09/2019 10.30
Biotecnologia Sala  Darwin 04/09/2019 12.00
Biologia Sala  Darwin 04/09/2019 13.30

 

AVÍS:  Els estudiants que van triar empresa en l'acte d'adjudicació, han d'anar a la secretaria d'estudiants de la facultat per a arreplegar la carpeta del ADEIT amb les instruccions i contracte de pràctiques en empresa en el següent termini:

Del 23 al 27 de setembre: Pràctiques que es realitzen en el 1º quadrimestre.
Del  3 al 16 d'octubre: Pràctiques que es realitzen en el 2º quadrimestre o a l'estiu.

Han d'anar identificats i en cas de no poder anar personalment han d'autoritzar a una altra persona mitjançant aquest imprès (acompanyat de còpia del DNI):

Imprès de representació

 

Els estudiants que a 31 de juliol no complisquen els requisits per a matricular-se de les pràctiques Externes però ho aconseguisquen amb les qualificacions obtingudes en el primer quadrimestre del curs i amb la matrícula de l'assignatura finalitzen el grau, podran sol·licitar l'ampliació de matrícula només de les assignatures de TFG i P. Externes, mitjançant la presentació en secretaria de la corresponent sol·licitud, dins del termini establert.

 

Programa de mobilitat Erasmus Pràctiques curs 2019-20

 

La Universitat de València ha obert, amb data 5 de juny de 2019, la convocatòria d'ajudes Erasmus Pràctiques per al curs 2019-20, que possibilita la realització de pràctiques en empreses, centres de formació, centres d’investigació i altres organitzacions de països que participen en el programa Erasmus+ de la Comissió Europea.

Novetats importants:

  1. Enguany s'inclou Sèrbia com a destinació i es pot triar també Turquia.
  2. Regne Unit no es pot triar com a destinació en aquesta convocatòria (veure punt 7.2 de la convocatòria)

La convocatòria contempla  dues modalitats diferents de pràctiques:

-          Modalitat A (pràctiques curriculars): per a estudiants de la UV que es matriculen durant el proper  2019-2020 en una titulació oficial que continga en el seu pla d’estudis les pràctiques integrades i que tinguen una pràctica assignada per la comissió de pràctiques del centre

-          Modalitat B (pràctiques per a recent titulats): per estudiants que finalitzen els seus estudis en una titulació oficial de la UV durant l'actual curs 2018-2019

Les sol·licituds es presentaran mitjançant la plataforma ENTREU

 

Molt important:la modalitat B només es pot sol·licitar en el primer termini obert ara fins al 16 de julio de 2019

El termini de presentació de sol·licituds estarà obert des del 5 de juny fins el 16 de juliol de 2019.

Es pot trobar informació addicional i documentació sobre la convocatòria en la web del Servei de Relacions Internacionals.

__________________________________________________

 

Instruccions específiques del centre. Modalitat A

 

Els estudiants interessats en la convocatòria del programa de mobilitat Erasmus Pràctiques de la U.V. per al curs acadèmic 2019-20 han de llegirla atentament ja que aquestes instruccions es centren en les qüestions relacionades amb la gestió de la matrícula en el centre.

Els estudiants de Grau que, d'una o altra manera, vulguen cursar l'assignatura de P. Externes en el curs 2019-20, hauran de matricular-se de l'assignatura corresponent en el període ordinari de matrícula.

L'elecció de Pràctiques en el procés d'adjudicació es irreversible (a excepció de que es donen circumstàncies de força major, com el tancament de l'empresa, supressió de la línia de treball, etc.). Per tant, l'estudiant que trie una pràctica no vinculada al programa Erasmus Pràctiques no podrà cancel·lar el contracte prèviament signat, amb la finalitat de realitzar les pràctiques en un programa d'intercanvi.

Els estudiants matriculats en l'assignatura que pensen sol·licitar la Beca Erasmus Pràctiques hauran de: 

1.- Buscar l'entitat d'acollida i enviar-li l’annex II, que es troba en la pàgina web de R. Internacionals  amb la petició de que l'esmentada entitat se la torne degudament complimentada i signada.

Es pot accedir a informació sobre com trobar entitat d’acollida en aquesta adreça

http://www.uv.es/uvweb/universitat/ca/relacions-internacionals/relacions-internacionals/programa-erasmus-practiques/outgoing/trobar-una-institucio-1285846947854.html

2.- Quan l'estudiant haja rebut l’annex II complimentat per l'entitat d'acollida ha de remetre una còpia escanejada, juntament amb la seua proposta de Pràctica, a la Comissió de Pràctiques del centre (coordinador: Carlos.Garcia.Ferris@uv.es) sol·licitant l'aprovació de la Pràctica proposada. El termini finalitza el 6 de juliol de 2019.

En el cas que quedaren vacants en els períodes de presentació immediatament anteriors, s’estableixen altres tres terminis:

- Segon període: de l'1 al 22 d'octubre del 2019, ambdós inclosos.

- Tercer període: del 9 al 29 de gener de 2020, ambdós inclosos.

- Quart període: del 2 al 24 d'abril de 2020, ambdós inclosos.

3.- Aprovada la proposta de pràctica per la Comissió, aquesta proporcionarà a l'estudiant el document que ho acredite.

4.- L'estudiant ha de adjuntar aquest document escanejat a la sol·licitud de la Beca Erasmus, juntament amb l’annex II degudament complimentat i signat .

Si un estudiant té assignada una pràctica vinculada a la Beca Erasmus Pràctiques i finalment no obté la beca o li surgeixen problemes que l'impideixen desplaçar-se per tal de realitzar-la, podria triar una altra pràctica entre les que quedaren vacants en l'adjudicació o donar de baixa l'assignatura de Pràctiques Externes i matricular-se, en el seu cas, d'altres assignatures sempre que no haja començat la seu docència.

Els estudiants del Grau en Bioquímica i C. Biomèdiques que es matriculen d'altres assignatures optatives en el període ordinari de matrícula i posteriorment decideixen sol·licitar la Beca Erasmus Pràctiques, podran sol·licitar, abans del 8 de gener de 2020, la corresponent modificació de matrícula.