Logo UVGrau en Enginyeria TelemàticaEscola Tècnica Superior d'Enginyeria(ETSE) Logo del portal

El sorgiment de les Tecnologies de la Informació i les Comunicacions (TIC) que permeten a dia de hui, entre moltes altres coses, que la societat estiga connectada es trobe en la part del món que es trobe o que des del sofà es puga fer la compra, la declaració de la Renda, tràmits administratius, gestionar grans equips, etc., ha sigut gràcies a la Telemàtica.


Si t'agradaria ser un professional expert capaç de cobrir les necessitats tècniques en l'àmbit de les TIC, l' ETSE-UV t'ofereix el grau en Enginyeria Telemàtica. A més, aquest grau ha sigut dissenyat amb un variat nombre d'assignatures comunes a altres graus tècnics que s'imparteixen en l'escola amb la finalitat de proporcionar-te transversalitat i una completa preparació de cara al món laboral. En els quatre cursos que componen aquest grau es potencia la resolució de casos amb la finalitat de que aplicacions els coneixements que vas adquirint.


En acabar aquest grau en l'ETSE-UV, estaràs perfectament preparat per a inserir-te en el món laboral, tant per via privada com a pública, i podràs encarregar-te de dirigir projectes d'enginyeria en el camp de les TIC, dissenyar sistemes i xarxes de comunicacions fixes i mòbils, gestionar serveis de Telecomunicacions en diferents àmbits empresarials com per exemple, serveis i aplicacions web per a comerç electrònic. També podràs dedicar-te a ser avaluador tècnic judicial (perit) en casos de delictes informàtics i telemàtics, ser col·laborador de la policia científica (CSI), investigador judicial de delictes tècnics, o auditor de seguretat en empreses, entre moltes altres coses.


No oblides que aquest títol habilita per a l'exercici de la professió regulada d'Enginyer Tècnic de Telecomunicació.