Logo UVGrau en Estudis AnglesosFacultat de Filologia, Traducció i Comunicació Logo del portal

Adreça postal:
Facultat de Filologia, Traducció i Comunicació
Universitat de València
Avinguda Blasco Ibáñez 32
46010 València (Espanya)

Telèfon Consergeria963983336  E-mail: consergefil@uv.es
Telèfon Secretaria: 96/3983578/ 3983572/ 3983571 E-mail: fftic@uv.es
Telèfon Deganat: 96 38664252 E-mail: fac.filologia@uv.es