Logo UVGrau en Estudis AnglesosFacultat de Filologia, Traducció i Comunicació Logo del portal

Certificats (consultes certisfftic@uv.es)

Per la Seu electrónica: a través de l'ENTREU es podrà accedir a la informació, serveis i tràmits electrònics de l'Administració de la Universitat de València. L'estudiantat pot, entre d'altres, obtenir certificats de matricula, d'assegurança escolar i taxes de matrícula.

Procés Acció  Data Instància
Certificat acadèmic de notes (Grau i Màster)

Certificats

  • Tot el curs

"ENTREU"

Certificat de matrícula (Grau i Màster) Certificats
  • Tot el curs

"ENTREU"

Acreditació del pagament de la quota de l'assegurança escolar (Grau i Màster) Informació
  • Tot el curs

"ENTREU"

Certificat de taxes de matrícula (Grau i Màster) Informació
  • Tot el curs

"ENTREU"

Avaluació curricular per compensació (Grau) Reglament: ACGUV 108/2017.
  • Sol·licitud després de la convocatòria avançada (del 15 d'octubre al 15 de novembre de 2021)
  • Sol·licitud  assignatures primer quadrimestre: de l'1 de febrer a l'1 de març de 2022
  • Sol·licitud 1ª convocatòria assignatures segon quadrimestre i anuals i segones convocatòries de totes les assignatures : del 15 de juny al 31 de juliol de 2022

"ENTREU"

Anul·lació de matrícula per causes de força major (grau i màster) 

Sol·licitud anul·lació d'assignatures del 1er semestre 

(Devolució de taxes abans del 31 de desembre de 2021)

  • De l'1 d'octubre al 10 desembre de 2021
"ENTREU"

Sol·licitud d'anul·lació d'assignatures del 2on semestre i anul·lació total

(Devolució de taxes fins al 31 de desembre de 2021)

  • De l'1 de novembre de 2021  a l'1 de maig de 2022
"ENTREU"

Reconeixement  i transferència de crèdits (Grau i Màster)

Reglament per a la transferència i reconeixement de crèdits)

Reglament de Reconeixement acadèmic per la participació en Activitats culturals, esportives, de representació estudiantil, solidàries i de cooperació.

Directriu de la Comissió d’Estudis de Postgrau per al reconeixement de crèdits (Màster)

Instruccions per a sol·licitar el reconeixement de pràctiques per experiència professional o laboral.

  • Des de la matrícula i fins al 28 de setembre de 2021  

"ENTREU" +

Instància de reconeixement

"ENTREU" +

Instància de reconeixement activitats universitàries

Certificat de capacitació lingüística:

www.uv.es/llengues/capacitacio 

Des del passat 29 d'octubre les universitats valencianes no poden expedir els certificats de capacitació per a l'ensenyament en valencià i en llengües estrangeres ni el Diploma de Mestre de Valencià (Ordre 3/2020 de la Conselleria d’Educació, Cultura i Esport i correcció d'errades Ordre 4/2021).
És per això que ja no es pot sol·licitar el certificat ni el Diploma en cap dels organismes adscrits a la Universitat de València que s'encarregaven de certificar-los a través dels diferents itineraris (Servei de Llengües i Política Lingüística i facultats de Magisteri i Filologia, Traducció i Comunicació).

Si teniu qualsevol dubte sobre l'expedició, valor o requisit dels documents esmentats, cal que us dirigiu a la Conselleria d'Educació Cultura i Esport 
de la Generalitat Valenciana. Feu clic ací per a accedir-ne a la informació de contacte.