Logo UVGrau en Estudis AnglesosFacultat de Filologia, Traducció i Comunicació Logo del portal

Certificats (consultes certisfftic@uv.es)

Per la Seu electrónica: a través de l'ENTREU es podrà accedir a la informació, serveis i tràmits electrònics de l'Administració de la Universitat de València. L'estudiantat pot, entre d'altres, obtenir certificats de matricula, d'assegurança escolar i taxes de matrícula.

Procés Acció  Data Instància
Certificat acadèmic de notes (Grau i Màster)

Certificats

 • Tot el curs

"ENTREU"

Certificat de matrícula (Grau i Màster) Certificats
 • Tot el curs

"ENTREU"

Acreditació del pagament de la quota de l'assegurança escolar (Grau i Màster) Informació
 • Tot el curs

"ENTREU"

Certificat de taxes de matrícula (Grau i Màster) Informació
 • Tot el curs

"ENTREU"

Avaluació curricular per compensació (Grau) Reglament: ACGUV 108/2017.
 • Sol·licitud després de la convocatòria avançada (del 15 d'octubre al 15 de novembre de 2022)
 • Sol·licitud  assignatures primer quadrimestre: de l'1 de febrer a l'1 de març de 2023
 • Sol·licitud  assignatures segon quadrimestre i anuals: del 15 de juny al 31 de juliol de 2023

"ENTREU"

Anul·lació de matrícula per causes de força major (grau i màster) 

Sol·licitud anul·lació d'assignatures del 1er semestre 

(Devolució de taxes abans del 31 de desembre de 2022)

 • De l'1 d'octubre al 10 desembre de 2022
"ENTREU"

Sol·licitud d'anul·lació d'assignatures del 2on semestre i anul·lació total

(Devolució de taxes fins al 31 de desembre de 2022)

 • De l'1 de novembre de 2022  a l'1 de maig de 2023
"ENTREU"

Reconeixement  i transferència de crèdits (Grau i Màster)

Reconeixement i transferència de crèdits (general)

Directriu per al reconeixement de crèdits en estudis de màster aprovada a la comissió d'estudis de postgrau celebrada el 17 de desembre de 2014.

 • pendent de publicar

"ENTREU" +

Instància de reconeixement"

Reconeixement de crèdits (de pràctiques per experiència professional o laboral)
 • durant el període de matrícula 
REGISTRE ELECTRÒNIC
Reconeixment de crèdits per participación en activitats culturals, esportives, de representació estudiantil, solidàries i de cooperació.
 • Durant tot el curs, preferentment en 4t curs

ENTREU" +

Instància de reconeixement activitats universitàries

Certificat de capacitació lingüística:

www.uv.es/llengues/capacitacio 

Des del passat 29 d'octubre les universitats valencianes no poden expedir els certificats de capacitació per a l'ensenyament en valencià i en llengües estrangeres ni el Diploma de Mestre de Valencià (Ordre 3/2020 de la Conselleria d’Educació, Cultura i Esport i correcció d'errades Ordre 4/2021).
És per això que ja no es pot sol·licitar el certificat ni el Diploma en cap dels organismes adscrits a la Universitat de València que s'encarregaven de certificar-los a través dels diferents itineraris (Servei de Llengües i Política Lingüística i facultats de Magisteri i Filologia, Traducció i Comunicació).

Si teniu qualsevol dubte sobre l'expedició, valor o requisit dels documents esmentats, cal que us dirigiu a la Conselleria d'Educació Cultura i Esport 
de la Generalitat Valenciana. Feu clic ací per a accedir-ne a la informació de contacte.