Logo UVGrau en Filologia CatalanaFacultat de Filologia, Traducció i Comunicació Logo del portal

PROCEDIMIENT D'ADMISSIÓ PER AL CURS  2024/2025:

Descripció:   Publicació convocatòria (tauler oficial UVEG)

Convocatòria per a la sol·licitud d'admissió d'estudiants, amb estudis universitaris oficials parcials espanyols, que desitgen continuar els seus estudis en aquesta Facultat en el curs 2024/2025. 

Terminis:

  • Presentació de sol·licituds: de l'1 al 19 de juliol de 2024
  • Publicació de resultats: abans del 30 de setembre de 2024

Oferta de places:

  • Grau en Traducció i Mediació Interlingüística:  Anglès: 15 ;  Francès: 8 ;   Alemany: 8

Requisits: (veure convocatoria)Criteris d'ordenació i prelació de sol·licituds: (Disposició transitòria 5a RD 822/2021) (veure convocatoria)

Documentació a presentar:  (veure convocatoria)

Validesa i vinculació: (veure convocatoria)