Logo UVGrau en Filologia CatalanaFacultat de Filologia, Traducció i Comunicació Logo del portal

Resolució del 26 de març 2018, de la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport, per la qual es convoquen beques per a la promoció de l’excel·lència acadèmica destinades a les persones que hagen conclòs, durant el curs 2016-2017, estudis d’educació universitària en les universitats públiques de la Comunitat Valenciana i estudis superiors en centres de titularitat pública adscrits a l’Institut Superior d’Ensenyances Artístiques de la Comunitat Valenciana (ISEACV)

Objecte

Convocar beques per a l’excel·lència acadèmica a l’alumnat comprés en els apartats següents:

  • Alumnat que ha finalitzat els estudis de grau i estudis conduents al títol de llicenciat/ada, enginyer/a, arquitecte/a, diplomat/ada, mestre/a, enginyer/a tècnic/a i arquitecte/a tècnic/a en les universitats públiques de la Comunitat Valenciana i centres públics adscrits a aquestes, en el curs acadèmic establit en la convocatòria.
  • Alumnat que ha finalitzat els estudis d’ensenyaments artístics superiors en els centres de titularitat pública adscrits a l’Institut Superior d’Ensenyaments Artístics de la Comunitat Valenciana, en el curs acadè- mic establit en la convocatòria.

La beca consistirà en l’exempció del pagament de matrícula en un curs de formació o màster, afí als estudis realitzats per l’alumnat, impartit en institucions públiques o privades, nacionals o internacionals

L’import màxim de la beca serà de 3.000 euros.

Així mateix s’expedirà al beneficiari un diploma acreditatiu de l’excel·lència acadèmica.

 

Per a més informació, pregunta'ns:

Enllaç a tiqueting consultes sobre beques

Beques