Logo UVGrau en Filologia CatalanaFacultat de Filologia, Traducció i Comunicació Logo del portal

Branca de coneixement: ARTS I HUMANITATS

Centre on s'imparteix: FACULTAT DE FILOLOGIA, TRADUCCIÓ I COMUNICACIÓ

Web específica del grau: www.uv.es/graus/filologia-catalana

Nombre de crèdits del títol: 240

Matèries formació bàsica: 60

Matèries obligatòries: 132

Matèries optatives: 30

Pràctiques externes: 6

Treball fi de grau: 12

Codi titulació: 1001

Tipus d'ensenyament: Presencial

Cursos: 4

Preu del crèdit
[curs 2024-2025]:
12.79€

Professions regulades per a les quals capacita el títol: No procedeix

Llengües utilitzades al llarg del procés formatiu: ------

Nombre mínim de crèdits de matrícula per estudiant: 24 ECTS temps parcial/ 36 ECTS temps complet

President/a de la Comissió Acadèmica del Títol (CAT) José Antonio Calañas Continente

Coordinador/a de la titulació Josep Ribera Condomina

Coordinador/a de pràctiques externes Ana R. Calero Valera/ Gemma Lluch Crespo

Coordinador/a de mobilitat Rafael Roca Ricart

Interès acadèmic, científic o professional:

El grau en Filologia Catalana proporciona un coneixement en profunditat de la llengua i la literatura catalanes, com també de les diferents disciplines que les estudien (lingüística, sociolingüística, teoria de la literatura, etc.). Aquest grau forma professionals capacitats per a donar resposta a les necessitats comunicatives de la societat actual, gràcies al desenvolupament d’una consciència crítica i d’una capacitat d’anàlisi acurada.
 

Informacions pràctiques:

Aquest grau és l'únic que proporciona un coneixement especialitzat de la llengua pròpia de la Comunitat Valenciana, oficial també en altres territoris espanyols i europeus. Per fomentar la inserció laboral en diferents àmbits, el grau inclou unes pràctiques externes obligatòries, que permeten que l'alumnat entre en contacte amb el món de l'edició, de l'assessorament lingüístic, etc. A partir de tercer curs, l'alumnat pot triar entre aprofundir en la seua formació en Filologia Catalana, a través d'assignatures optatives pròpies de la titulació, o completar la formació en una segona llengua amb un programa Minor. El Minor és un bloc de 30 crèdits d'assignatures optatives en una segona llengua de la qual s'han cursat prèviament 12 crèdits de formació bàsica. En tot cas, es cursen assignatures obligatòries de castellà i valencià, i encara que no es faça cap programa Minor, s'estudia una segona llengua (a triar entre alemany, anglès, àrab, basc, francès, italià, portuguès, rus o xinès).