Logo UVGrau en Filologia CatalanaFacultat de Filologia, Traducció i Comunicació Logo del portal

 1. Documentació per Estudiants de Nou Ingrés

 2. Documentació per estudiants de 2n Curs i posteriors

 

1- Documentació per Estudiants de Nou Ingrés

 • La documentació s'entregará des del moment de la matrícula fins el 15 de setembre de forma telemàtica mitjançant la SEU ELECTRÒNICA.

Si necessites ajuda per pujar els documents associats a la matrícula pots clicar ací. Has de tindre en compte que tots els documents hauran d'estar digitalitzats individualment en format PDF i tenir-los localitzats abans d'accedir a la Seu electrònica.

Acreditativa de la seua identitat:

 • DNI/ NIE/ Passaport

Acreditativa de la situació académica d'accés:

 • PAU: qualificacions de les PAU.
 • CFGS: títol de Tècnic especialista o dipòsit del mateix, certificat oficial de notes i qualificacions de les PAU, amb assignatures voluntàries, si és el cas.
 • Estrangers: Credencial per a l'accés expedit per la UNED i qualificacions de les PAU (estudiants EU) o convalidació del batxillerat i qualificacions PAU (estudiants de fora de la UE).
 • Titulats Universitaris: títol universitari o dipòsit del mateix.
 • Majors de 25, 40 i 45: certificat de la superació de la prova d'accés.
 • Universitats fora Comunitat Valenciana: hauran de presentar el justificant de pagament dels drets de trasllat.

 

Acreditativa de la situacións especials d'accés:

 • Reconeixement del grau de discapacitat (només per a estudiants que provinguen de fora de la Comunitat Valenciana).
 • Fotocòpia del butlletí oficial de publicació de la condició d'esportista d'elit o d'alt nivell.

 

Acreditativa del dret a l'exempció de taxes de matrícula:

 • Membres de família nombrosa: només per a estudiants que provinguen de fora de la Comunitat Valenciana, títol en vigor.
 • Víctimes del Terrorisme: acreditació de la condició.
 • Persones amb discapacitat: només per a estudiants que provinguen de fora de la Comunitat Valenciana.
 • Matrícula d'honor en l’avaluació global de l'etapa educativa de Batxillerat o amb premi extraordinari en el batxillerat: certificat de l’institut.
 • Víctimes de la violència de gènere: acreditació de la condició
 •  

2- Documentació per estudiants de 2n Curs i posteriors

 

Els alumnes de 2n curs, presentaran la documentació de forma telemàtica mitjançant l'ENTREU

Si necessites ajuda per pujar els documents associats a la matrícula pots clicar ací. Has de tindre en compte que tots els documents hauran d'estar digitalitzats individualment en format PDF i tenir-los localitzats abans d'accedir a la Seu electrònica.

Els alumnes de 3r i posteriors, hauran de consultar en el seu centre (pàgina web) el procediment per a  l'entrega de la documentació.

Cal presentar la documentació en el moment de la matrícula tant si demanes beca com si et trobes en qualsevol d'aquestes situacions que et donen dret a exempció de taxes:

 • Ordre de domiciliació del pagament de la matrícula degudament emplenada, en cas de que no la hages presentat anteriorment o haja modificació del número de compte
 • Membres de família nombrosa: només per a estudiants que provinguen de fora de la Comunitat Valenciana, títol en vigor.
 • Víctimes de terrorisme:acreditació de la condició.
 • Persones amb discapacitat: només per a estudiants que provinguen de fora de la Comunitat Valenciana.
 • Víctimes de la violència de gènere: acreditació de la condició

 

Documentació obligatòria per a la realització de pràctiques amb menors d'edat