Logo UVGrau en FilosofiaFacultat de Filosofia i Ciències de l'Educació Logo del portal

Col·legis Majors Propis

Els col·legis majors són centres universitaris que proporcionen residència, preferentment als membres de la comunitat universitària, i promouen la formació humana, cultural i científi ca dels qui hi resideixen. Poden ser propis o adscrits a la Universitat. Els dos col·legis propis de la Universitat de València són el Lluís Vives (tancat per reformes) i el Rector Peset.

El Col·legi Major Rector Peset

El Col·legi Major Rector Peset es localitza al centre històric de la ciutat de València i ocupa una casa senyorial rehabilitada i adaptada el 1997. Proporciona residència de forma prioritària als membres de la Universitat de València i té una capacitat de 179 places per a estudiants i de 70 per a professorat i investigadors. Així mateix, promou la formació humana, cultural i científi ca dels qui hi resideixen i acull un programa regular d’exposicions, concerts i diferents activitats acadèmiques i culturals. Disposa d’una sala d’ordinadors, dues biblioteques, quatre sales de televisió, un gimnàs solàrium, sala d’actes, la Sala de la Muralla, la Sala de Seminaris, una sala de música i assaigs, una cafeteria i dos menjadors.

Col·legi Major Rector Peset
Pl. Forn de Sant Nicolau, 4. 46001 València
Tel.: 963 166 000
cmrpeset@uv.es
www.uv.es/cmrpeset

Residència Universitària Damià Bonet

Des del curs 2009-2010, la Universitat de València disposa d’una residència d’estudiants amb capacitat per a 440 persones. Situada al Campus dels Tarongers, la Residència Universitària Damià Bonet, ofereix al estudiants, professors i investigadors de la UV, estudis individuals i dobles, totalment equipats, amb bany, cuina, climatització, telèfon i connexió a Internet. A més, la residència disposa de cafeteria restaurant, sales d’estudi, sales d’oci, sala de condicionament físic, bugaderia i pàrquing.

Residència Universitària Damià Bonet
C. Serpis, 27. 46022 València
Tel.: 962 050 500
damiabonet@resa.es
www.resa.es/esl/residencias/damia_bonet

Beques de residència

La Universitat de València convoca anualment beques de residència per al Col·legi Major Rector Perset i la Residència Universitària Damià Bonet. Aquestes beques estan obertes a estudiants que vagen a formalitzar la seua matrícula en la Universitat de València.

El col·legis majors adscrits
Els col·legis majors vinculats a la Universitat de València en règim d’adscripció són els que, fundats per alguna entitat pública o privada diferent de la Universitat de València, aquesta els reconeix com a adscrits.
Col·legis majors adscrits mixts
Col·legi Major Ausiàs Marc
Av. Catalunya, 30
46021 València
Tel.: 963 695 408
www.cm-ausiasmarch.com
   
Col·legis majors adscrits masculins
Col·legi Major Alameda
C. Misser Mascó, 29
46010 València
Tel.: 963 691 612
www.alameda.edu.es
Col·legi Major Albalat
Av. Primat Reig, 167
46020 València
Tel.: 963 607 512
www.albalat.net
Col·legi Major Sant Joan de Ribera
C. Sant Joan de Ribera, 1 i 6
46100 Burjassot
Tel.: 963 645 591
www.sanjuanderibera.es
Col·legis majors adscrits femenins
Col·legi Major La Asunción de Nuestra Señora
Av. Primat Reig, 108
46010 València
Tel.: 963 694 600
www.cmlaasuncion.es
Col·legi Major Saomar
C. Pizarro, 7
46004 València
Tel.: 963 520 069
www.saomar.com
 

  

AVÍS

A causa de la situació sanitària, el programa de convivència queda temporalment suspès. Us informarem ací i en les xarxes socials del Sedi de qualsevol canvi al respecte.

Què és?

Programa de convivència intergeneracional d'habitatges compartits entre persones grans i estudiants universitaris. Intervenen l'Ajuntament de València, la Universitat de València i la Universitat Politècnica de València. El programa s'orienta a persones majors de 60 anys que viuen soles i que puguin valer-se per si mateixes i als joves estudiants universitaris, menors de 35 anys que no siguen residents de la mateixa ciutat i que no puguen fer front a la despesa d'un allotjament alternatiu.

Objectius

  • Facilitar la convivència entre persones de generacions diferents, gent gran i joves estudiants, amb la finalitat d'aconseguir avantatges i beneficis per a les dues parts per mitjà del suport i la solidaritat mútua.
  • Promoure i facilitar relacions solidàries d'ajuda mútua entre dues generacions.
  • Experimentar mesures alternatives per fer front als problemes de soledat de les persones grans.
  • Proporcionar alternatives d'allotjament als joves estudiants i estudiantes.

Sol·licituds

Les sol·licituds de la gent gran es podran lliurar:

  1. A l'Oficina Municipal Atenció als Majors (OMAM), C. Amadeu de Savoia 11. València. Tel. 962082437 i 962.082.438.
  2. O en qualsevol dels Registres d'Entrada de l'Ajuntament de València.

Des de l’OMAM es realitzarà el seguiment i la coordinació del programa.

Les sol·licituds dels estudiants i de les estudiantes es realitzaran a través:

Servei d'Informació i Dinamització-Sedi de la Universitat de València.
Av. Menéndez i Pelayo, s/n (Aulari III) 46010 València
Tel. 963864771/963864698
allotjament@uv.es
Consulteu els horaris i canals d'atenció ací.

També podran presentar-se a les oficines del Sedi del Campus dels Tarongers (Aulari Nord) o del Campus de Burjassot (Edifici de la Biblioteca de Ciències Eduard Boscà).

Les sol·licituds, en tots els casos, tant de les persones grans com dels estudiants podran presentar-se al llarg de tot l'any, prioritzant la data de recepció de les mateixes.

Documentació

Amb l'imprés de sol·licitud caldrà lliurar la documentació següent:

  • Còpia del DNI/NIE o Passaport
  • Còpia de la matrícula
  • Fotografia tamany carnet