Logo UVGrau en FísicaFacultat de Física Logo del portal

TiquetingUV és l'aplicació de suport de la Universitat de València per a atendre usuaris i usuàries en línia.

Per a accedir a consultes Tiqueting és necessari autenticar-se, bé amb l'usuari i contrasenya del correu UV o bé com a usuari extern amb el correu utilitzat per a rebre notificacions.  

Les tasques de suport s'interrompen durant el mes d'agost i es reprenen al setembre.