Universitat de ValènciaGrau en FisioteràpiaFacultat de Fisioteràpia Logo del portal

PREINSCRIPCIÓ

Informació per a la preinscripció, enllaç.
 

INSTRUCCIONS DE MATRÍCULA

Les instruccions de matrícula són notes aclaridores o explicatives de la forma en què els estudiants han de realitzar la seua matrícula, en funció de la seua situació acadèmica i la forma en què desitgen estructurar i cursar els seus estudis.

Instruccions

Documentació Matrícula. Entregar en la Secretaria de la Facultat de Fisioteràpia del 13 al 17 de setembre de 2021.

 

MATRÍCULA DE GRAU PER A ALUMNES DE NOU INGRÉS (CURS 2021-2022)

Preinscripció: De 21 de juny al 9 de juliol del 2021. Enllaç.

Matrícula de Primer de Grau: Del 19 al 22 de juliol de 2021. A partir del moment de la seua cita de matrícula cada alumne/a pot matricular-se a través d'internet. Per a això, haurà de connectar-se a la següent direcció URL:

https://webges.uv.es/uvPortalUVWeb/

Ordre de domiciliació

Llista d'espera: Una vegada coneguts els resultats, si no has estat admès/a en la primera opció de titulació que sol·licitares, se t'adjudica un nombre d'ordre en la llista d'espera.

Si estàs en llista d'espera i t'interessa obtenir plaça, has d'accedir al portal web de la Universitat de València i confirmar en cadascuna de les titulacions en les quals estàs en llista d'espera, el teu interès per continuar en ella, així podràs participar en les adjudicacions de plaça de les següents crides.

Avís: En el cas que no realitzes aquesta confirmació, el programa t'exclourà automàticament dels llistats, amb la qual cosa, perdràs l'opció de ser admès/a en eixa titulació.

 Matrícula admesos llistes d’espera:

Admesos Llista d'espera Matrícula

Observacions

1ª Crida: 26 de Juliol de 2021 27-07-2021

L'alumnat podrà automatricular-se a través d'internet en el següent enllaç:

https://webges.uv.es/uvPortalUVWeb/

2ª Crida: 29 de Juliol de 2021 30-07-2021

L'alumnat podrà automatricular-se a través d'internet en el següent enllaç:

https://webges.uv.es/uvPortalUVWeb/

3ª Crida: 02 de Setembre de 2021 03-09-2021

L'alumnat podrà automatricular-se a través d'internet en el següent enllaç:

https://webges.uv.es/uvPortalUVWeb/

 

Sol·licitud de matrícula a Temps Parcial:   Els alumnes que vulguen realitzar la matrícula a temps parcial hauran de presentar la sol·licitud en el termini establit, juntament amb la documentació corresponent que justifique els motius d’aquesta sol·licitud.

Per a fer la sol·licitud es pot utilitzar el procediment telemàtic (EST_MTP20) "Sol·licitud d'estudis amb dedicació a temps parcial" a través de ENTREU, enllaç.

O presentar la sol·licitud en el registre de la Secretaria de la Facultat de Fisioteràpia o altres registres dels establits en l'article 16 de la LPAC de les AAPP.Instància.

Termini: Del 22 de juliol al 13 de setembre de 2021.

Resolució: Es publicarà en el tauler d'anuncis de la Universitat dins de l'apartat d'accés i admissió. Enllaç

 

Sol·licitud de Reconeixement/Tranferència de crèdits: mirar pàgina web de Tràmits i Procediments.

 

MATRÍCULA DE GRAU (CURSOS 2º, 3º i 4º)

Cada estudiant haurà de realitzar l'automatrícula el dia i l'hora que indique la seua cita de matrícula. Enguany la consulta de la data de matrícula serà a través de la SECRETARIA VIRTUAL. No hi haurà enviament de SMS.

Termini: Del 21 al 30 de juliol de 2021.

Sol·licitud de matrícula a temps parcial per a estudiants de segona i posteriors matrícules: Els alumnes que vulguen realitzar la matrícula a temps parcial hauran de presentar la sol·licitud en el termini establit, juntament amb la documentació corresponent que justifique els motius d'aquesta sol·licitud.


Per a fer la sol·licitud es pot utilitzar el procediment telemàtic (EST_MTP20) a través de la seu electrònica ENTREU. Instància a través de ENTREU.

O presentar la sol·licitud en el registre de la Secretaria de la Facultat de Fisioteràpia o altres registres dels establits en l'article 16 de la LPAC de les AAPP. Instància per a Secretària.

Termini: De l'1 al 15 de juliol de 2021.

Resolució: Es publicarà en el tauler d'anuncis de la Universitat dins de l'apartat d'accés i admissió. Enllaç

 

Sol·licitud de Reconeixement/Tranferència de crèdits: mirar pàgina web de Tràmits i Procediments.

 

 REINCORPORACIÓ AL GRAU DE FISIOTERÀPIA

Sol·licitud de reincorporació als estudis de Grau de Fisioteràpia per a aquells alumnes que no van estar l'any anterior en aquesta titulació i centre.

Termini: Del 15 de juny al 15 de juliol de 2021.

Instància a través de la Seu Electrònica  ENTREU, procediment EST_CONEST20. ENTREU.

 

CONTINUACIÓ D'ESTUDIS OFICIALS PARCIALS (ANTIC TRASLLAT) (CURS 2021-2022)

El termini de presentació de les sol·licituds serà de l'1 al 20 de juliol de 2021.

La sol·licitud s’ha de fer a través de la seu electrònica de la Universitat (ENTREU). Enllaç accés al procediment electrònic:

https://webges.uv.es/uvEntreuWeb/?idioma=ca_ES#/login?idArbol=16&idPrehoja=113&idform=EST_ACU

Requisits i Normativa

ES MOLT IMPORTANT que en la sol·licitud s’indiquen les assignatures cursades i respecte de les quals es demana el reconeixement dels crèdits.

Imprès a emplenar

Resolució: Els resultats es publicaran abans del 30 de Setembre de 2021 en la pàgina web del centre i en el Tauler d'anuncis de la Universitat.

Resultats de la resolució

 

AMPLIACIÓ DE MATRÍCULA

Només de les assignatures i grups que s'oferisquen per quedar vacants, una vegada finalitzada la matrícula.

Termini: Pendent d'aprovació pel Consell de Govern.

Instància.

Resolució:

 

AMPLIACIÓ DE MATRÍCULA (Treball  de Fi de Grau i Pràctiques Externes)

Aquesta ampliació de matrícula només és per a les assignatures de Treball de Fi de Grau i Pràctiques Externes. Aquesta ampliació de matrícula va dirigida als alumnes que en aquest moment complisquen els requisits per a matricular aquestes assignatures i puga cursar-les.

Termini: Pendent d'aprovació pel Consell de Govern.

Instància.

Resolució: