• Oferta de Graus de la UV 2017-2018

Terminis de preinscripció per al curs 2019-20

 Hi haurà una convocatòria que es resoldrà amb l’adjudicació de places el dia 12 de juliol de 2019, però amb els terminis per a presentar segons les circumstàncies de l’alumnat que s’expressen a continuació:

  • Alumnat que es presenta a les proves d’accés a la universitat del curs 2018-19 (tant en la convocatòria ordinària de juny, com en l'extraordinària de juliol) alumnat que ja dispose de la seua qualificació d’accés, per haver aprovat la PAU en anys anteriors, alumnat amb credencial de la UNED, titulats universitaris, cicles formatius i majors de 25, 40 i 45 anys.: De l'17 de juny al 5 de juliol de 2019, ambdós inclosos.
  • Alumnat procedent de sistemes educatius d’estats membres de la Unió Europea o els d’altres estats amb què s’hagen subscrit acords internacionals aplicables a este respecte (credencial UNED obtinguda en el curs 2017/2018), així com els alumnes procedents de la UE però sense accés a la universitat i alumnes amb batxiller de fora de la UE, amb l'homologació al batxillerat espanyol que realitzen les Pau en la UNED en el present curs, el període de presentació de sol—licituds serà: Del 17 de juny al 8 de juliol de 2019, ambdós inclosos.

Els estudiants han d'emplenar la sol·licitud via internet, mitjançant el formulari que es troba a la pàgina web de la Conselleria d'Educació. Hi haurà dos col.lectius:

A) Presentació telemàtica: alumnat de batxillerat que realitza la FASE GENERAL de la PAU aquets any o els que la van fer en els  anys 2018, 2017, 2016, 2015, 2014, 2013 o 2012, en tot cas a la Comunitat Valenciana. EXCEPCIONS: estudiants que encara complint les condicions anteriors hagin de presentar algun document que justifiqui una discapacitat o la seva condició d'esportista d'alt rendimient.

B) Presentació en paper: la sol·licitud, impresa i amb la signatura de l'estudiant, es presentarà amb la següent documentació, segons siga el cas:

  • Estudiants amb Cicles Formatius de Grau Superior: original i fotocòpia del certificat de notes amb nota mitja per a l'accés a la universitat i del títol. Si s'ha optat per realitzar la fase específica de les PAU, cal adjuntar també original i fotocòpia de la certificació de la prova.
  • Estudiants amb la prova d'accés per a Majors de 25 i 45 anys: original i fotocòpia de la certificació que acredita la superació de les proves.
  • Estudiants amb acreditació per experiència professional per a Majors de 40 anys: original i fotocòpia de la certificació.
  • Estudiants amb Titulació universitària o equivalent: original i fotocòpia del títol i del certificat oficial de notes.
  • Estudiants de la UE i països amb conveni amb credencial d'accés expedida per la UNED: original i fotocòpia de la credencial d'accés. Si s'ha optat per realitzar la fase específica de les PAU, cal adjuntar també original i fotocòpia de la certificació de la prova.
  • Estudiants amb Proves d'Accés a la Universitat per a estrangers: original i fotocòpia de la targeta de les proves.
  • Estudiants amb Proves d'Accés a la Universitat d'altres comunitats autònomes: original i fotocòpia de la targeta de les proves.

En cas d'estudiants estrangers caldrà presentar també fotocòpia del passaport o del NIE.

Els sol·licitants que tinguen un grau de discapacitat igual o superior al 33%, han d'adjuntar el certificat acreditatiu expedit per la Conselleria de Benestar Social o organisme competent en altres comunitats autònomes.

Els estudiants que compten amb el reconeixement d'esportistes d'alt rendiment hauran d'adjuntar l'acreditació expedida pel Consell Superior d'Esports o l'òrgan corresponent de la comunitat autònoma. Els esportistes d'alt nivell o d'elit (nivells A i B) de la Comunitat Valenciana, únicament hauran d'indicar-ho en la sol·licitud.

 
Aquesta pàgina web utilitza cookies pròpies i de tercers amb fins tècnics , d'anàlisi del trànsit per facilitar la inserció de continguts en xarxes socials a petició de l'usuari . Si continua navegant , considerem que accepta el seu ús . Per a més informació consulte la nostrapolítica cookies