• alumnes

La Comissió Gestora dels Processos d’Accés i Preinscripció Universitària del Sistema Universitari Valencià, en la seua reunió de dijous dia 30 de març de 2017, va acordar acceptar el procediment de certificació de qualificacions per a l’accés i l’admissió a la Universitat al curs 2017/18 i posteriors, que la Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED) té regulat per als estudiants d’estudis estrangers.

Així doncs, en el procés de preinscripció universitària, les universitats públiques valencianes acceptaran les següents certificacions que consten en les acreditacions de la UNED:

a) Certificació de la nota d’accés a la universitat, com a resultat de la convalidació de la nota del batxillerat de l’estudiant obtinguda en el seu país d’origen.

b) Certificació de les qualificacions obtingudes en exàmens d’assignatures de les Proves de Competències Específiques (PCE) realitzades en la UNED.

c) Certificació de les qualificacions obtingudes en proves d’avaluació externa realitzades en el país d’origen. Aquesta certificació sols s’acceptarà per a les certificacions d’estudis de països amb conveni d’accés a la universitat i sempre que conste explícitament en l’Acreditació que s’han obtingut com a resultat de proves d’avaluació externa.

 L’estructura dels procediments de l’accés i l’admissió de la UNED, és la següen (amb alguns exemples concrets):

Una vez se tenga la documentación pertienente, se deberá hacer la Preinscripción en la universidad donde se desee realizar los estudios

En el caso de la Universidad de Valencia, este procedimiento (solicitud de plaza) es competencia de la Conselleria d'Educació y agrupa la oferta de las cinco universidades públicas valencianas.

Los distritos universitarios son entidades que agrupan a todas las universidades de una misma comunidad autónoma a efectos de asignación de plazas. Cada distrito establece unos plazos y unos impresos para formalizar la petición.