• secretaria

La matrícula es fa de manera ordenada, tot establint-se una prioritat temporal en la matrícula en funció del rendiment acadèmic.

Consulta la teua cita per a la matrícula

Estudiants de nou ingrés

Els estudiants de nou ingrés es matriculen en el mateix ordre en el qual han estat admessos per preinscripció. Les facultats i escoles de la Universitat citen, als estudiants de nou ingrés un dia i una hora a finals de juliol.

La documentació necessària per formalitzar la matrícula s'haurà de lliurar fins el 14 de setembre en les secretaries dels centres. Consulta les dades de lliurament

Estudiants de segon curs i posteriors

La resta d'estudiants són ordenats a partir del càlcul i els criteris establits en el article 4 del Reglament de Matrícula. Aquest càlcul es fa sobre l'expedient consolidat la darrera setmana de juliol.  Fruit d'aquesta ordenació, s'assignen cites de matrícula i automatrícula que es comuniquen mitjançant missatges sms o correu electrònic.

Instruccions sobre ordenació de matrícula per a casos singulars

Accés a la matrícula online