• alumna estudiant

Les persones amb titulació universitària podran realitzar la preinscripció a qualsevol grau impartit per la Universitat de València.

De les places que la Universitat de València estableix per a cada titulació, es farà una reserva del 3 % per a persones amb una titulació universitària o equivalent.

Hauran d'aportar amb la sol·licitud de preinscripció la resolució d'homologació del seu títol universitari (excepte titulats UE si aporten el SET) i la nota mitjana del seu expedient acadèmic.

Tant l'homologació com la conversió de la nota mitjana es fa a través del Ministeri espanyol: