Logo UVGrau en Geografia i Medi AmbientFacultat de Geografia i Història Logo del portal

Si t'agradaria conéixer, comprendre i interpretar el territori: els paisatges, les seues dinàmiques i els seus conflictes. Si vols treballar en l'àmbit de la planificació territorial, urbana i del medi ambient. Si creus que per a entendre el món que ens envolta necessitem una ment oberta i un enfocament multidimensional. Si penses que el “on” és tan important com el” quan” i és necessari per a entendre el “per què”. Si consideres que no es pot entendre el local sense el global. Si eres conscient dels reptes ambientals i de cohesió social que cal afrontar per a contribuir al benestar.

Llavors, potser hauries d'estudiar el Grau en Geografia i Medi Ambient.