Logo UVGrau en Geografia i Medi AmbientFacultat de Geografia i Història Logo del portal

INFORMACIÓ GENERAL TFG DEL GRAU EN GEOGRAFIA I MEDI AMBIENT

INFORMACIÓ CURS 2022/23:

DOCUMENTACIÓ:

Instruccions

Instància vist i plau tutor/a

Calendari

 

(1) Avançament Convocatòria -SEU Electrònica

Normativa Convocatòria avançada:

 • És necessari sol·licitar l'avanç durant el període de matrícula (després d'haver realitzat aquesta matrícula)
 • Una vegada sol·licitada la convocatòria avançada, si l'alumne suspén o no es presenta, ESTÀ OBLIGAT PER NORMATIVA A PRESENTAR-SE A la CONVOCATÒRIA DE JUNY (O POT TRIAR GENER)

 

Calendari per a l'elecció de tema i tutor

Llistat definitiu d'assignació del Treball de Fi de Grau

 

 TRIBUNALS:

 
   

CALENDARI:

(1) CONVOCATÒRIA AVANÇADA 2022-23:

1 - Presentació del treball acabat al Tutor/a:

- Fins el 16 de setembre de 2022 (inclusivament)

2 - Termini de lliurament en Seu Electrònica de la Universitat

- 3 i 4 d'octubre de 2022

                                        AVIS

Documentació imprescindible que cal adjuntar per sol·licitar el TFG en la Seu Electrònica UV:

 • Treball Fi de Grau (en pdf) 
 • Vist i Plau del tutor (separat del TFG)
 •  Recomanacions

3 - Període defensa:

- 17 d'octubre de 2022                                                        

1 CONVOCATÒRIA- 1er PERÍODE DE LECTURA GENER 2022-23:

1 - Presentació del treball acabat al Tutor/a:

- Fins el 22 de decembre de 2022 (inclusivament)

2 - Termini de lliurament en Seu Electrònica de la Universitat

- 12 i 13 de gener de 2023

                                        AVIS

Documentació imprescindible que cal adjuntar per sol·licitar el TFG en la Seu Electrònica UV:

 • Treball Fi de Grau (en pdf) 
 • Vist i Plau del tutor (separat del TFG)
 •  Recomanacions

3 - Període defensa:

- 30 i 31 de gener de 2023   

PRIMERA CONVOCATÒRIA JUNY 2023

1 - Presentació del treball acabat al Tutor/a:

- Fins el 10 de maig de 2023

2 - Termini de lliurament en Seu Electrònica de la Universitat

- Del 24 al 26 de maig de 2023

AVIS

Documentació imprescindible que cal adjuntar per sol·licitar el TFG en la Seu Electrònica UV:

 •  Treball Fi de Grau (en pdf)
 •  Vist i Plau del tutor (separat del TFG)
 •  Recomanacions

3 - Període defensa:

- 13 i 14 de juny de 2023

 

SEGONA CONVOCATÒRIA JULIOL 2023

1 - Presentació del treball acabat al Tutor/a:

- Fins el 12 de juny de 2023

2 - Termini de lliurament en Seu Electrònica de la Universitat

- Del 26 al 27 de juny de 2023

AVIS

Documentació imprescindible que cal adjuntar per sol·licitar el TFG en la Seu Electrònica UV:

 • Treball Fi de Grau (en pdf)
 • Vist i Plau del tutor (separat del TFG)
 •   Recomanacions

3 - Període defensa:

- 13 i 14 de juliol de 2023

                                                          

COMISSIÓ TREBALL FI DE GRAU

García Carrión, Marta (Presidenta de la CAT) Serrano Lara, José Javier (Coordinador/a 2on curs)
López García, M. José (Coordinadora grau) Ferrándis Martínez, Adrían (Coordinador/a 3er curs)
Cerda Bolinches, Artemi (Coordinador/a 1er curs) Peñarrubia Zaragoza, María Pilar (Coordinador/a 4t curs)
 (estudiant)