Logo UVGrau en Geografia i Medi AmbientFacultat de Geografia i Història Logo del portal

INFORMACIÓ GENERAL TFG DEL GRAU EN GEOGRAFIA I MEDI AMBIENT

INFORMACIÓ CURS 2020/21:

DOCUMENTACIÓ:

Instruccions

Instància vist i plau tutor/a

Calendari

 

Avançament Convocatòria per als estudiants que sol·liciten Convocatòria Extraordinària

 

Calendari per a l'elecció de tema i tutor

Llistat definitiu d'assignació del Treball de Fi de Grau

 

 TRIBUNALS:

 

- Tribunal convocatòria gener

-Tribunal convocatòria juny

 

CALENDARI:

CONVOCATÒRIA EXTRAORDINÀRIA FI DE GRAU 2020-21:

1 - Presentació del treball acabat al Tutor/a:

- Fins el 22 de decembre de 2020 (inclusivament)

2 - Termini de lliurament en Sede Electrónica de la Universitat-plataforma ENTREU:  http://entreu.uv.es

- 14 i 15 de gener de 2021

                                        AVIS

Documentació imprescindible que cal adjuntar per sol·licitar el TFG en la Seu Electrònica:

  • Treball Fi de Grau (en pdf) 
  • Vist i Plau del tutor (separat del TFG)
  •  Recomanacions

3 - Període defensa:

- 29 de gener de 2021      

PRIMERA CONVOCATÒRIA JUNY 2021

1 - Presentació del treball acabat al Tutor/a:

- Fins el 10 de maig de 2021

2 - Termini de lliurament en Sede Electrónica de la Universitat-plataforma ENTREU:   http://entreu.uv.es

- Del 24 al 27 de maig de 2021

AVIS

Documentació imprescindible que cal adjuntar per sol·licitar el TFG en la Seu Electrònica:

  •  Treball Fi de Grau (en pdf)
  •  Vist i Plau del tutor (separat del TFG)
  •  Recomanacions

3 - Període defensa:

- 14 i 15 de juny de 2021

SEGONA CONVOCATÒRIA JULIOL 2021

1 - Presentació del treball acabat al Tutor/a:

- Fins el 11 de juny de 2021

2 - Termini de lliurament en Sede Electrónica de la Universitat-plataforma ENTREU:  http://entreu.uv.es

- Del 23 al 25 de juny de 2021

AVIS

Documentació imprescindible que cal adjuntar per sol·licitar el TFG en la Seu Electrònica:

  • Treball Fi de Grau (en pdf)
  • Vist i Plau del tutor (separat del TFG)
  •   Recomanacions

3 - Període defensa:

- 12 i 13 de juliol de 2021

COMISSIÓ TREBALL FI DE GRAU

García Carrión, Marta (Presidenta de la CAT) Serrano Lara, José Javier (Coordinador/a 2on curs)
López García, M. José (Coordinadora grau) Ferrándis Martínez, Adrían (Coordinador/a 3er curs)
Cerda Bolinches, Artemi (Coordinador/a 1er curs) Peñarrubia Zaragoza, María Pilar (Coordinador/a 4t curs)
 (estudiant)