Logo UVGrau en Geografia i Medi AmbientFacultat de Geografia i Història Logo del portal

Perfils professionals del geògraf

Els graduats en Geografia estan preparats per a treballar tant en l'administració pública com en empreses de consultoria, integrant-se en equips pluridisciplinaris en els camps de:

 •  PLANIFICACIÓ I GESTIÓ TERRITORIAL
 • Plans d'ordenació territorial
 • Planificació i gestió urbana
 • Plans de protecció del paisatge
 • Plans de mobilitat
 • Gestió i promoció del desenvolupament local
 • Planificació i gestió de recursos territorials turístics.
 • Estudis sociodemogràfics
 • MEDI AMBIENT
 •  Ordenació i gestió d'espais naturals
 • Agendes 21 locals i auditories ambientals
 • Plans d'emergència i de prevenció de riscos naturals
 • Estudis de paisatge
 • Avaluació d'impacte ambiental
 • TECNOLOGIES DE LA INFORMACIÓ GEOGRÀFICA
 • Cartografia temàtica
 • Fotointerpretació i teledetecció
 • Treball amb Sistemes d'Informació Geogràfica
 • Disseny i maneig de Sistemes d'Informació Territorial
 • EDUCACIÓ I GESTIÓ DEL CONEIXEMENT TERRITORIAL
 • Professorat (amb els necessaris complements formatius)
 • Educació ambiental
 • Producció editorial

Els graduats poden ingressar en el Col·legi de Geògrafs, entitat dedicada a la prestació de serveis als seus associats i a la promoció de l'acompliment de la professió de Geògraf (https://www.geografos.org/).