Logo UVGrau en HistòriaFacultat de Geografia i Història Logo del portal

1r curs

Coordinació: Nuria Verdet Martínez
Crèdits totals: 60 | Formació bàsica: 60.
Codi Nom Crèdits Caràcter Guia docent, horaris, exàmens
34014 Anàlisi i interpretació de la imatge 6 Formació bàsica Veure fitxa
34017 Geografia 6 Formació bàsica Veure fitxa
34019 Història d'Amèrica 6 Formació bàsica Veure fitxa
34012 Història dels orígens d'Europa 6 Formació bàsica Veure fitxa
34020 Història del món actual 6 Formació bàsica Veure fitxa
34015 Història del pensament 6 Formació bàsica Veure fitxa
34011 Introducció a la història 6 Formació bàsica Veure fitxa
34013 Introducció a la història de l'art 6 Formació bàsica Veure fitxa
34018 Introducció a la història del País Valencià 6 Formació bàsica Veure fitxa
34016 Retòrica 6 Formació bàsica Veure fitxa

2n curs

Coordinació: Javier Andreu Miralles
Crèdits totals: 60 | Obligatori: 60.
Codi Nom Crèdits Caràcter Guia docent, horaris, exàmens
34023 Història antiga universal I 6 Obligatori Veure fitxa
34024 Història antiga universal II 6 Obligatori Veure fitxa
34029 Història contemporània universal I 6 Obligatori Veure fitxa
34030 Història contemporània universal II 6 Obligatori Veure fitxa
34027 Història moderna universal I 6 Obligatori Veure fitxa
34028 Història moderna universal II 6 Obligatori Veure fitxa
34026 L'expansió i consolidació d'Europa (segles XI-XV) 6 Obligatori Veure fitxa
34025 La formació d'Europa (segles V-XI) 6 Obligatori Veure fitxa
34021 Prehistòria universal antiga 6 Obligatori Veure fitxa
34022 Prehistòria universal recent 6 Obligatori Veure fitxa

3r curs

Coordinació: Alejo Eixea Vilanova
Crèdits totals: 60 | Obligatori: 60.
Codi Nom Crèdits Caràcter Guia docent, horaris, exàmens
34033 Història antiga d'Espanya 6 Obligatori Veure fitxa
34038 Història contemporània d'Espanya I 6 Obligatori Veure fitxa
34039 Història contemporània d'Espanya II 6 Obligatori Veure fitxa
34036 Història moderna d'Espanya I 6 Obligatori Veure fitxa
34037 Història moderna d'Espanya II 6 Obligatori Veure fitxa
34035 La Corona d'Aragó en l'edat mitjana (segles XII-XV) 6 Obligatori Veure fitxa
34034 La península Ibèrica en l'edat mitjana (segles V-XV) 6 Obligatori Veure fitxa
34053 Metodologia arqueològica 6 Obligatori Veure fitxa
34052 Metodologia i historiografia 6 Obligatori Veure fitxa
34032 Prehistòria de la península Ibèrica 6 Obligatori Veure fitxa

4t curs

Coordinació: Mª Amparo Mateo Donat
Crèdits totals: 60 | Obligatori: 30, Optatiu: 30.
Codi Nom Crèdits Caràcter Guia docent, horaris, exàmens
34031 Arqueologia de la Mediterrània 6 Obligatori Veure fitxa
34055 Dones i homes en la història 6 Obligatori Veure fitxa
34054 Paleografia i diplomàtica 6 Obligatori Veure fitxa
34056 Treball fi de grau 12 Obligatori Veure fitxa
Optativitat 30 Optatiu

Assignatures optatives

Codi Nom Crèdits Caràcter Guia docent, horaris, exàmens
34041 Arqueologia de la península Ibèrica 6 Optatiu Veure fitxa
34046 El món mediterrani i el món atlàntic en l'edat moderna 6 Optatiu Veure fitxa
33911 Geografia I 6 Optatiu Veure fitxa
33912 Geografia II 6 Optatiu Veure fitxa
34049 Història contemporània dels Estats Units 6 Optatiu Veure fitxa
34043 Història de l'escriptura llatina 6 Optatiu Veure fitxa
34050 Història de l'Espanya recent 6 Optatiu Veure fitxa
34048 Història de les societats d'Àsia i Àfrica en l'edat contemporània 6 Optatiu Veure fitxa
33819 Història de l'art I 6 Optatiu Veure fitxa
33820 Història de l'art II 6 Optatiu Veure fitxa
34044 Història del món islàmic medieval 6 Optatiu Veure fitxa
34045 Història econòmica i social de l'edat mitjana 6 Optatiu Veure fitxa
34047 Poder i societat en el món modern 6 Optatiu Veure fitxa
34051 Pràctiques externes 6 Optatiu Veure fitxa
34040 Prehistòria de l'art 6 Optatiu Veure fitxa
34042 Religió i màgia en el món antic 6 Optatiu Veure fitxa
34057 Temes pràctics d'història 6 Optatiu Veure fitxa