Logo UVGrau en HistòriaFacultat de Geografia i Història Logo del portal

RESERVA D'ESPAIS 

Per a la reserva de qualsevol espai del Centre omplir una sol·licitud de Reserva i enviar-la al correu electrònic: reservasgh@uv.es  Preus Públics per a la reserva.

 

Directori d'Espais

La Facultat de Geografia i Història manté dins de la seua estructura varis edificis, que cal conéixer per poder localitzar els distints serveis, departaments i aules.
L'edifici central, que anomenem Edifici Facultat, disposa en la planta baixa de la major part dels serveis i accesos a aules i altres edificis, essent la Consergeria el lloc central d'informació de tot l'espai docent i de serveis.
L'ala dreta d'aquest edifici està destinada a Aules:
Planta baixa: Aules F 0.1 i F 0.2. i les  Aules F0.3 i F0.4 que són Aules d'Informàtica.
Planta primera: Aules F 1.0, F 1.1, F 1.3 i F 1.4. L'aula F 1.2 A  i F 1.2 B son Aules d'Informàtica. Sala Joan Fuster (Saló d'Actes) hall superior planta baixa.
Planta segona: F 2.0 Laboratori d'Art.
Planta tercera: F 3.0, F 3.1, F 3.2, F 3.3., F 3.4 i F 3.5.
La planta baixa dóna accés a alguns serveis com:  l'Aula d'Informàtica de lliure accés, el Gabinet de Salut, Biblioteca d'Humanitats i l'accés a l'aulari de Geografia i Història -Aulari GH- (C/ Doctor Moliner s/n), on s'ubiquen la majoria d'aules i el Servei de Publicacions de la Universitat de València:
Planta primera: Aules GH 1.1 i GH 1.2.
Planta segona: Aules GH 2.1, GH 2.2 i GH 2.3.
Planta tercera: Aules GH 3.1, GH 3.2, GH 3.3 i GH 3.4.
Planta quarta: Aules GH 4.1, GH 4.2, GH 4.3 i GH 4.4.
Planta cinquena: Aules GH 5.1, GH 5.2, GH 5.3 i GH 5.4.
Des de la Consergeria, i en l'ala esquerra de l'edifici, es troben la major part dels serveis:
A la planta baixa: Servei de Fotocopiadora, Bar-Cafeteria, Secretaria i ADR. Laboratori de Geomorfologia (acces pujant escales del hall part esquerra, accés pel primer pis)
A la planta primera: Deganat, Vicedeganat, Secretaria del Deganat, Saló de Graus, Sala de Juntes i Cartoteca de la Universitat de València.( El)
A partir de la segona planta fins la setena es distribueixen els Departaments:
Departament de Geografia: segona i tercera planta.
Departament d'Història Moderna i Contemporània: cinquena planta.
Departament d'Història Antiga: sisena planta.
Departament d'Història Medieval i Ciències i Tècniques Historiogràfiques: setena planta
 
A l'Edifici Departamental, s'ubiquen els Departaments de Prehistòria i d'Arqueologia (primera i segona planta) i el Departament d'Història de l'Art en la tercera i quarta planta.