Logo UVGrau en HistòriaFacultat de Geografia i Història Logo del portal

El Treball de Fi de Grau consisteix en el desenvolupament autònom per part de l’estudiant d’un projecte sota la dirección d’un professor tutor, la realització del qual té la finalitat d’afavorir que l’estudiant integre els continguts formatius rebuts durant els seus estudis i assegurar l’adquisició de les competències associades a la titulació.


En cada titulació existeix una comissió de Treball de Fi de Grau que té, entre d’altres, la missió d’elaborar les instruccions necessàries per a l’organització i desenvolupament d’aquesta matèria.

 INFORMACIÓ GENERAL TFG GRAU HISTÒRIA

INFORMACIÓ CURS 2021/22:

DOCUMENTACIÓ:

Instruccions Contracte d'Aprenentatge

Calendari

Instància vist i plau tutor/a del treball de fi de grau
Avançament Convocatòria per a estudiants que sol·liciten Convocatòria Extraordinària del TFG  
TRIBUNALS TFG, convocatòries d'Abril, Juliol i Extraordinària d’Octubre del curs 2022/23  

ASSIGNACIÓ DE TEMES DEFINITIVA

 

TRIBUNALS (convocatòria de defensa):

 

Avançament convocatòria

1ª convocatòria - Abril

CALENDARI:

CONVOCATÒRIA AVANÇADA D'OCTUBRE 2021/22:

1 - Presentació del treball acabat al Tutor/a:

 • Fins el 17 de setembre 2021 (inclusivament)

2 - Termini de lliurament en Seu Electrònica de la Universitat

 • 1 i 2 d'octubre de 2021 (inclòs)

AVIS

Documentació imprescindible que cal adjuntar per sol·licitar el TFG en la Seu Electrònica:

 • Treball Fi de Grau (en pdf) amb el Vist i Plau del tutor inserit en la primera pàgina.(CAL PUJAR NOMÉS UN DOCUMENT A LA SEU ELECTRÒNICA)
 • Sol·licitar l'avançament de convocatòria  per Seu Electrònica de la Universitat
 • Recomanacions

3 - Període defensa:

 •  13 i 14  d'octubre de 2021

PRIMERA CONVOCATÒRIA: ABRIL 2022

1 - Presentació del treball acabat al Tutor/a:

 •  Fins el l'1 de març de 2022 (inclusivament)

2 - Termini de lliurament en Seu Electrònica de la Universitat

 •  22 de març de 2022

AVIS

Documentació imprescindible que cal adjuntar per sol·licitar el TFG en la Seu Electrònica:

 •     Treball Fi de Grau (en pdf) amb el Vist i Plau del tutor inserit en la primera pàgina.   (CAL PUJAR NOMÉS UN DOCUMENT A LA SEU ELECTRÒNICA)
 •     Recomanacions

3 - Període defensa:

 •  12 i 13  d'abril  de 2022

SEGONA CONVOCATÒRIA: JULIOL 2022

1 - Presentació del treball acabat al Tutor/a:

 •  Fins el 27 de maig de 2022 (inclusivament)

2 - Termini de lliurament en Seu Electrònica de la Universitat

 • 15 de juny de 2022

AVIS

Documentació imprescindible que cal adjuntar per sol·licitar el TFG en la Seu Electrònica en únic document:

 •       Treball Fi de Grau (en pdf) amb el Vist i Plau del tutor inserit en la primera pàgina.   (CAL PUJAR NOMÉS UN DOCUMENT A LA SEU ELECTRÒNICA)
 •     Recomanacions

3 - Període defensa:

 •  6 i  7  de juliol  de 2022
 

COMISSIÓ TREBALL FI DE GRAU

 Baldó Lacomba, Marc (Dpt. Història Contemporània) Vercher Diaz, Miriam (estudiant)
 Ledo Caballero, Antonio Baldó Forner, Victor (estudiant)
 Mira Jódar, Antonio José