Facultat d'InfermeriaGrau d'InfermeriaUniversitat de València Logo del portal

Branca de coneixement: Ciències de la salut

Centre on s'imparteix: Facultat d'Infermeria i Podologia

Web específica del grau: https://www.uv.es/grau_infermeria

Nombre de crèdits del títol: 240

Matèries formació bàsica: 60

Matèries obligatòries: 85,5

Matèries optatives: 4,5

Pràctiques externes: 82,5

Treball fi de grau: 7,5

Codi titulació: 1200

Tipus d'ensenyament: Presencial

Cursos: 4

Places de nou ingrés
[curs 2023-2024]:
325

 + 65 a Ontinyent

Preu del crèdit
[curs 2023-2024]:
18 €

Professions regulades per a les quals capacita el títol: Infermer/a

Llengües utilitzades al llarg del procés formatiu: Castellà, Valencià

Nombre mínim de crèdits de matrícula per estudiant: 30 ECTS

President/a de la Comissió Acadèmica del Títol (CAT) Mª Luisa Estarlich Estarlich

Coordinador/a de la titulació Ricardo Brage Serrano

Coordinador/a de pràctiques externes Antoni Martínez Sabater

Coordinador/a de mobilitat Silvia Corchón Arreche

Interès acadèmic, científic o professional:

Els graduats i graduades en Infermeria fonamenten les decisions de la seua pràctica en assumir un compromís social solidari amb el camp professional propi i amb la societat en general. Col·laboren per millorar les condicions de vida, salut i benestar de la població en què presten serveis, i actuen segons els principis científics, humanístics i ètics basats en el respecte a la vida, la igualtat entre l’home i la dona, el medi ambient i la dignitat humana. Amb els seus coneixements i capacitats contribueixen a promoure i protegir la salut, prevenir la malaltia, mantenir i restaurar la salut de les persones, de les famílies i de la comunitat, tot proporcionant una atenció integral.

Informacions pràctiques:

El grau en Infermeria habilita per a exercir la professió d'infermer/a, segons el que regulen les normatives estatal i europea.

Per a estudiar Infermeria es recomana tenir coneixements previs de biologia i de química, i és recomanable tenir-ne de matemàtiques i de física.

L'alumnat haurà de cursar, com a mínim, una assignatura optativa, de les cinc que se n'ofereixen. Les pràctiques són una de les claus en la formació d'aquest grau; per això, del total dels 240 crèdits, més d'una tercera part (82,5 crèdits) són pràctiques en institucions sanitàries (centres de salut, consultoris auxiliars, hospitals, unitats de planificació familiar, centres de salut mental, etc.).

S'ofereix un curs de formació addicional de 49,5 crèdits per als qui tinguen la diplomatura en Infermeria i vulguen obternir-ne el títol de grau.