Universitat de ValènciaGrau en Mestre/a en Educació InfantilFacultat de magisteri Logo del portal

Directori Plantes Facultat

Planta Baixa

 • Consergeria
 • Administració
 • Secretaria
 • Sala Multiús
 • A PB. 04  i  A  PB. 05 aules

Entreplanta

 • Direcció ( despatxos: G EP.06 a 14)
 • Sala de juntes  ( G EP.07 )
 • Sala de reunions ( G EP.08 i   G EP.09  )
 • D EP.11 Secretaria dpt. Didàctica Llengua i literatura
 • D EP.01 a 19 despatxos
 • S EP.01 seminari psicologia evolutiva i de l’educació
 • S EP.02 i  S EP.04  seminari de llengües
 • S EP.03  ADR
 • A EP.01 A 05 aules

Primera

 • D P1.13 Unitat gestió  dpt. Didàctica Ciències experimentals i socials  i  dpt. Didàctica Matemàtica
 • D P1.01 a 21  despatxos
 • S P1.01 seminari de ciències experimentals
 • S P1.02 seminari  de llengües
 • S P1.03 seminari  de  ciències socials
 • S P1.04 taller d’audiovisuals
 • A P1.01 a 09 aules

Segona

 • D P2.01 a 20,  despatxos
 • S P2.01 seminari de didàctica i organització escolar
 • A P2.01 A 12 aules

Tercera

 • D P3.01 a 21  despatxos
 • S P3.01 seminari de matemàtiques
 • A P3.01 a 12 aules

Quarta

 • D P4.13 Secretaria dpt. Didàctica d l’expressió musical, plàstica i corporal
 • D P4.01 a 21, despatxos
 • S  P4.01  seminari d’educació física
 • S  P4.02  seminari de música
 • S  P4.03   despatx
 • S  P4.04  seminari de plàstica
 • A P4.01 a 08 aules

Aulari OEST

 • Aules 2.01 a 2.08 

Aula Expressió Corporal