Logo UVGrau en Òptica i OptometriaFacultat de Física Logo del portal

Matrícula

Si realitzes la matrícula per a les proves d'accés a la universitat per primera vegada:

 • La matrícula ha de realitzar-se al centre on s'ha estudiant el batxillerat.

Per a millora de nota:

 • La matrícula per a la millora de nota de les PAU de convocatòries anteriors ha de realitzar-se al centre on es va estudiar el batxillerat.

En el cas de ser alumne d'altres comunitats autònomes:

 • El termini de matrícula en aquest últim cas és del 15 al 19 de juny (per a la convocatòria ordinària). Hauran de remetre la documentació per correu electrònic a: accesogrado@uv.es  
  Una vegada comprovada la documentació pel Servei d'Estudiants, s'enviarà a l'alumne el rebut per a l'abonament de les taxes corresponents, que haurà de fer-lo efectiu  abans del dia 24 de juny.

Documentació necessària:

 1. Instància 
 2. Notes PAU o títol de CFGS
 3. Justificant del motiu pel qual vols matricular-te en la Universitat de València.

Només podran matricular-se en la Universitat per algun desl següents motius:

 • Estar treballant a la província de València
 • Estar cursant estudis en la UV
 • Aportant certificat d'empadronament (Des del dia 1 de gener de 2020 com a mínim)

Dates d'entrega de matrícula dels centres a la Universitat

El terminis d'entrega de la matrícula són:
 • Convocatòria ordinària de 2020: del 15 al 26 de juny
 • Convocatòria extraordinària de 2020: del 20 de juliol al 2 de setembre

Taxes de matrícula

 • Ordinària: 78,20.- euros
 • Família Nombrosa General: 39,10.- euros
 • Família Nombrosa Especial: Exempts
 • Víctimes de violència de gènera: Exempts
 • Familia monoparental categoria general: 39,10.- euros
 • Familia monoparental categoria especial: Exempts
 • Alumnes amb discapacitat igual o superior al 33%: Exempts
 • Alumnes amb matrícula d'honor o premi extraordinari en 2n de batxillerat: Exempts

Centres per Tribunal

Distribució de Centres per Tribunal (juliol)
Distribució de Centres per Tribunal (setembre)

Normes de Matrícula per als Centres

Informació