Logo de la Universitat de València Logo Grup d'Investigació en Mediació i Arbitratge (MedArb) Logo del portal

Introducció

El Màster Oficial en Dret, Empresa i Justícia de la Universitat de València (Espanya) constitueix una proposta acadèmica única a Espanya, totalment adaptada a les necessitats materials i temporals del modern professional del Dret. El Màster, que és semipresencial i es pot cursar en un o dos cursos acadèmics a voluntat de l'alumne, és impartit per un claustre de professors de primer nivell i posa a l'estudiant en contacte directe amb les últimes tendències en l'àmbit del Dret Públic i Privat.

 

El Màster està específicament pensat per a professionals del Dret inquiets i ambiciosos que desitgen combinar la seua activitat professional diària –acadèmics, jutges, fiscals, advocats, notaris, registradors, procuradors…- amb l'accés a una formació global i crítica en un sector estratègic del Dret. D'aquesta sort, el Màster conjuga la formació d'excel·lència en coneixements substantius amb la preparació metodològica imprescindible per a optar a l'elaboració d'una futura tesi doctoral. D'aquesta sort, no solament permet a l'alumne entrar en contacte amb les noves fronteres del Dret sinó que li obri la possibilitat de dominar les fonts normatives i documentals necessàries per a articular un discurs jurídic crític i estructurat, i per a comunicar-ho i argumentar-ho en forma oral i escrita amb un alt nivell d'especialització i profunditat, i amb una tècnica depurada. El Màster habilita per a accedir al programa de Doctorat de la Facultat de Dret de la Universitat de València.