Logo de la Universitat de València Logo Institut d'Investigació en Psicologia del RRHH, del Desenvolupament Organitzacional i de la Qualitat de Vida Laboral [IDOCAL] Logo del portal

Durant l'última dècada s'ha observat una revolució tecnològica que ha afectat la pràctica totalitat dels diferents aspectes de la societat (e.g .: oci, economia, política, relacions laborals i personals, comunicacions). S'ha produït un ampli accés a la informació a causa de l'ús de Tecnologies de la Informació. A més, el creixement i generalització de l'ús d'internet en el futur proper es convertirà en un recurs i requisit per al desenvolupament global.

A causa d'aquests canvis, es requereix d'infraestructures que permetin l'estudi dels processos complexos que sorgeixen en portar les interaccions humanes a l'àmbit virtual. En aquest context, el "laboratori G2 d'Ergonomia i Noves Tecnologies de la Informació i la Comunicació" sorgeix d'una necessitat de de dur a terme recerca experimental d'alta precisió i qualitat; que ajudi a comprendre el nou paradigma. El laboratori és utilitzat per al disseny i realització d'investigacions que analitzen el treball en equip en diferents entorns i condicions de comunicació; així com l'estudi de diferents tipus de comunitats virtuals.

El laboratori, està gestionat pel grup investigador GroupNit; i compta a més amb el suport d'investigadors de diferents universitats. Es troba en ple funcionament l'any 2007.