University of Valencia logo Logo Information Service Logo del portal

Des de la Unitat d’Igualtat es treballa la prevenció i l’actuació davant la violència masclista a través dels Espais violeta, on s’atenen les denúncies dels casos d’assetjament sexual, per raó de sexe i sexista, que es pateixen al si de la comunitat universitària en les relacions entre PAS, PDI o l’estudiantat. També s’atenen les víctimes de violència de gènere per tal de protegir-les de la seua parella o exparella dins les dependències de la UV i en altres necessitats acadèmiques i psicològiques.

La participació en aquest voluntariat implica 25 hores de formació i el compromís de participació en les accions que desenvolupe el Voluntariat UV en prevenció i intervenció en violència masclista amb una dedicació de 50 h al llarg del curs 2020/2021.

El Sedi dona suport a aquesta iniciativa de voluntariat i organitza també la formació bàsica i específica necessària per a la incorporació de l’estudiantat a les propostes de participació.

 

A) FORMACIÓ

Dates: del 6 al 21 de novembre de 2020.

Modalitat: curs en línia, mitjançant Aula Virtual, de 25 h de duració. Es combinen sessions de videoconferència amb el professorat i tasques per a realitzar i lliurar autònomament. 

Les sessions síncrones a les quals les persones participants han de connectar-se necessàriament són els dies següents: 

 • 6 de novembre de 16 a 20 h 
 • 7 de novembre de 10 a 14 h 
 • 13 de novembre de 16 a 20.30 h 
 • 14 de novembre de 9.30 a 14 h 
 • 20 de novembre de 16 a 20 h 
 • 21 de novembre de 10 a 14 h 

Programa

 • Bloc comú: Formació bàsica sobre voluntariat (8 hores).
 1. Diagnòstic de la pobresa i l’exclusió
 2. Agenda 2030 i Universitat
 3. Voluntariat i responsabilitat social
 • Bloc específic (17 hores).
 1. Igualtat i feminisme: introducció i conceptes bàsics
 2. La violència masclista
 3. Espais violeta: funcionament i participació del voluntariat

Professorat

 • Gabriela Moriana Mateo, directora de l’Institut Universitari d’Estudis de les Dones i professora contractada doctora del Departament de Treball Social i Serveis Socials de la Universitat de València.
 •  Isabel Núñez Ruiz, tècnica psicòloga de la Unitat d’Igualtat de la Universitat de València, coordinadora de l’Espai Violeta de la Unitat d’Igualtat i experta en abordatge de la violència masclista.

Horari

 

B ) PARTICIPACIÓ EN EL VOLUNTARIAT UV EN PREVENCIÓ I INTERVENCIÓ EN VIOLÈNCIA MASCLISTA

L’oferta d’aquest voluntariat permet implicar-se en diferents iniciatives que impulsa la Unitat d’Igualtat en relació amb la prevenció i intervenció en violència masclista a la Universitat de València:

 • Difusió del programa de prevenció i actuació davant la violència masclista mitjançant les xarxes socials, la difusió de materials propis del voluntariat, participant en l’organització de tallers i en activitats informatives per les classes dels seus campus.
 • Participació en reunions de coordinació del voluntariat i de formació contínua.
 • Possibilitat de fer acompanyament i/o informació a les estudiantes del seu centre o campus que ho sol·liciten.

 

RECONEIXEMENT ACADÈMIC

L’estudiantat de grau que hi participe pot obtenir el reconeixement acadèmic de 3 crèdits ECTS, sempre que es verifique l’aprofitament de la formació i la dedicació de 50 h a les accions de voluntariat acordades.

 

Accés a la inscripció en Voluntariat UV