institutional and business chairsUniversity of València Logo del portal

Pla d'Acció 2017: Atles Mental dels Paisatges Valencians i Mapa de Miradors i Punts d'Observació del Paisatge Valencià

  • February 24th, 2017
Mapa

La Càtedra de Participació Ciutadana i Paisatges Valencians, en el marc de col·laboració entre la Conselleria d'Habitatge, Obres Públiques i Vertebració del Territori i la Universitat de València, inicia el seu Pla d'Acció 2017 amb una interessant proposta d'accions i activitats.

Entre aquestes activitats, destaquen dos projectes que pretenen fomentar el coneixement i sensibilització en matèria de paisatge, mitjançant una recerca col·laborativa. Es tracta de el “Atles Mental dels Paisatges Valencians” i de el “Mapa de Miradors i Punts d'Observació del Paisatge”. Tots dos projectes tenen com a base el coneixement perceptiu-valoratiu dels paisatges valencians, a partir de la participació ciutadana. Una participació que s'està fent efectiva a través de jornades-taller obertes al públic que sota el títol “El paisatge viscut: paisatges emblemàtics i dissonàncies paisatgístiques”, permeten recopilar informació mitjançant cartografia col·laborativa i qüestionaris. Una novetat és que la Càtedra ha implementat a través de la seua pàgina web (una aplicació per a la participació “On line” en l'Atles Mental dels Paisatges Valencians. A través d'ella, qualsevol persona pot crear el seu propi mapa en el qual identificar paisatges que reconeix com a propis, impactes paisatgístics i miradors del paisatge.

Més informació