institutional and business chairsUniversity of València Logo del portal

 

 1. Denominació de la proposta
 2. Àmbit d'actuació
 3. Entitat
 4. Categoria de participació
 5. Descripció
 6. Resum i destinataris
 7. Període d'execució i caràcter del projecte
 8. Finançament
 9. Informació addicional

 

 

 

1. Denominació de la proposta

 • ​Ponència convidada d'expert i taula-debat en les Jornades de la Càtedra de Fisioteràpia i Discapacitat de la Universidad de Málaga.

2. Àmbit d'actuació

 • Nacional.

3. Entitat

 • Càtedra de Fisioteràpia i Discapacitat de la Universidad de Málaga.

4. Categoria de participació

 • Bones pràctiques en el desenvolupament d'activitats de divulgació i difusió cultural, acadèmica, científica i tecnològica.

5. Descripció

 • La ponència convidada i posterior taula-debat és una activitat en la qual es convida a una eminència universitària perquè faça una conferència relacionada amb la seua recerca i la fisioteràpia. Després de la ponència, es realitza un taula-debat on el convidat, el director de la Càtedra i experts de la província parlen i debaten sobre el tema exposat intercalant preguntes i opinions dels assistents.

6. Resum i Destinataris

 • La ponència convidada està destinada a alumnes, professors i professionals sanitaris interessats en salut. S'ha comptat amb grans eminències referents a la recerca, com catedràtics i professors nacionals: el Prof. Manuel Rierol (Universidad de Granada), el Prof. J.L. Chicharro (Universidad Complutense), el Prof. Mikel Esquerre (Universidad de Navarra), el Prof. José Casaña (Universitat de València) i el Prof. César Fernández (URJC). Posteriorment, la taula-debat aborda temes relacionats amb la ponència i és moderada pel director de la Càtedra. En aquest punt, els assistents poden participar amb dubtes i comentaris. El debat va incorporar la participació a través de les xarxes socials, sota el hashtag de les Jornades, de qualsevol persona que estiguera veient la taula-debat via online.

7. Període d'execució i caràcter del projecte

 

Programa Activitat Projecte

 

   

 

8. Finançament

 

Fons Propis Fons Externs Altres
 

 

 

 

9. Informació addicional

 

Nom Descripció Tipus de Recurs
 Fòrum per a l'execució d'activitats acadèmiques, tant docents com investigadores, relacionades amb el camp de la fisioteràpia WEB

 

Solució a un problema (20%)

 • Les ponències ajuden a portar coneixements que estan en l'avantguarda de la fisioteràpia i la salut a la Facultat de Ciències de la Salut. Aquesta informació està disponible de forma gratuïta per a alumnes, professors i professionals que vulguen assistir dins de les Jornades de la Càtedra. La posterior taula-debat ajuda a consolidar coneixements i a crear un clima favorable entre assistent i ponent.

Resultats reeixits (20%)

 • Les ponències solen tenir un alt nombre d'assistents. La ponència i taula-debat, al ser en streaming, aconsegueix a més persones que les que estan en la sala, per no parlar del feedback que hi havia en Twitter usant el hashtag de les Jornades. Els vídeos de les ponències estan pujats en el canal de YouTube de la Càtedra, sempre que hi ha permís del ponent.

Innovació (10%)

 • Les conferències i la taula-debat tenen un caràcter més actiu que les ponències i debats tradicionals. L'ús de noves tecnologies com el streaming i l'ús de Twitter amplifiquen les possibilitats d'interacció. Continuant la innovació en aquesta pràctica, l'última conferència va ser una ciberponència en la qual el ponent estava fora de la sala. Açò permet futures ciberponèncias on comptar amb més ponents des de fora de la sala.

Sostenibilitat (20%)

 • La pràctica té el manteniment assegurat gràcies a la inversió de l'espònsor de la Càtedra. Sempre s'aprofita l'acte de les Jornades de la Càtedra on ocorre aquesta activitat per a cercar nous recursos i espònsors.

Replicabilitat (20%)

 • L'activitat és replicable tenint els mitjans necessaris per a aconseguir una connexió en streaming de la ponència i el seu posterior editat per a YouTube.

Sistema d'Avaluació (10%)

 • No hi ha creat un sistema que avalue la pràctica en general. Es té en compte la difusió de l'esdeveniment en periòdics locals, visites al streaming, els vídeos per xarxes socials (interaccions, visualitzacions, comentaris, likes, etc.) i el nombre de visites i comentaris en YouTube.